Loading...

BLOG

5 12, 2022

Kiedy działka rolna staje się budowlaną?

2023-01-25T08:11:35+00:00 0 komentarzy

Planując zakup działki pod budowę domu, warto sprawdzić dokładnie jej status. Zdarza się, że pominięcie tego elementu skutkuje rozczarowaniem. Czym jest działka rolna i kiedy działka rolna staje się budowlaną? Zapraszamy do lektury! Różnice między działką rolną a budowlaną Zanim dowiedzą się Państwo, jak odrolnić działkę rolną, warto poznać najistotniejszą [...]

29 08, 2022

4 rzeczy, które musisz sprawdzić przed kupnem działki budowlanej

2022-10-25T10:55:06+00:00 0 komentarzy

Zakup działki budowlanej jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Dlatego też nabywca powinien wiedzieć, jakie informacje powinien zweryfikować, zanim dokona ostatecznej transakcji. Oczywiście, ważnymi kwestiami, działającymi na korzyść lub niekorzyść terenu, jest lokalizacja, jak również cena, aleco jeszcze warto sprawdzić przed kupnem działki budowlanej?  Spis treści Miejscowy Plan Zagospodarowania PrzestrzennegoLinie przesyłowe posadowione [...]

20 09, 2021

Co może obejmować wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu?

2022-03-24T15:29:48+00:00 2 komentarze

Co może obejmować wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu? Zgodnie z art. 3052 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń przesyłowych zlokalizowanych na cudzej nieruchomości, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności [...]

7 06, 2021

Nieważna decyzja administracyjna nie wyklucza dobrej wiary przedsiębiorcy

2022-07-28T07:20:32+00:00 0 komentarzy

Nieważna decyzja administracyjna nie wyklucza dobrej wiary przedsiębiorcy Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 87/13 przesądziła, że jeżeli przedsiębiorca przesyłowy korzystał z cudzej nieruchomości w oparciu o wydaną niegdyś decyzję administracyjną, to nie może jednocześnie zasiedzieć służebności przesyłu [...]

2 02, 2019

Służebności przesyłu nie można było nabyć z mocy prawa

2022-07-28T07:21:42+00:00 0 komentarzy

Służebności przesyłu nie można było nabyć z mocy prawa   W dniu 5 czerwca 2018 roku Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów wydał bardzo istotną uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 50/17, która chyba raz na zawsze rozstrzygnęła spory dotyczące tzw. służebności przesyłu z mocy prawa. Aby jednak [...]

14 08, 2017

GRUNTY WARSZAWSKIE – ODSZKODOWANIE

2017-10-23T12:43:47+00:00 0 komentarzy

W orzecznictwie sądowym dotyczącym odszkodowań związanych z gruntami warszawskimi już od jakiegoś czasu toczy się dyskusja, czy na wysokość odszkodowania (w tych sprawach w których odszkodowania można dochodzić) wpływ winna mieć okoliczność, że nieruchomość, która bezprawnie nie została oddana w użytkowanie wieczyste, zostałaby prawdopodobnie w późniejszym czasie wywłaszczona. Innymi słowy [...]

1 06, 2017

Bieg przedawnienia roszczeń o odszkodowania w sprawach dotyczących gruntów warszawskich

2017-10-23T12:40:47+00:00 0 komentarzy

Istnieje szansa, że już w najbliższym czasie w orzecznictwie Sądu Najwyższego nastąpi korzystny zwrot dla osób dochodzących swych prawa w sprawach dotyczących tzw. gruntów warszawskich. Będzie on możliwy, jeżeli Sąd Najwyższy wyda uchwałę w sprawie zagadnienia prawnego przekazanego mu do rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. akt III CZP 14/16. Na [...]

1 04, 2017

Przejęcie przez Skarb Państwa majątków opuszczonych

2017-10-23T12:45:40+00:00 0 komentarzy

W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej funkcjonowało wiele aktów prawnych, na podstawie których prywatne dotąd nieruchomości mogły zostać przejęte przez Skarb Państwa. Jednym z takich aktów był dekret z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich, który obowiązywał przez blisko 40 lat – od dnia 19 kwietnia 1946 [...]