Loading...
Reprywatyzacja 2020-10-19T15:15:18+00:00

Reprywatyzacja

Mianem „reprywatyzacji” określane jest zadośćuczynienie za pozbawienie danej osoby prawa własności, które w rzeczywistości sprowadza się do realizacji przysługującego prawa do odszkodowania. Jako proces reprywatyzacja rozpoczyna się w następstwie wprowadzonych w życie aktów prawnych, mocą których prywatni właściciele zostali pozbawieni swojej własności. W latach 1944-1962 w Polsce rządzonej przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Krajową Radę Narodową została wydana duża liczba  rozporządzeń, ustaw i dekretów, określanych obecnie jako akty nacjonalizacyjne, na podstawie których własność prywatna przeszła we władanie państwa.

W naszej codziennej praktyce zajmujemy się wszystkimi rodzajami spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności doradzamy w sprawach z zakresu:

  • gruntów warszawskich tzw. dekretu ,,Bieruta”
  • reformy rolnej
  • nacjonalizacji lasów,
  • majątków opuszczonych i porzuconych,
  • zarządu państwowego (tymczasowego),
  • nacjonalizacji przemysłu,
  • mienia zabużańskiego,
  • nieruchomości kościelnych,
  • reaktywacji przedwojennych spółek, którym przysługiwały prawa do nieruchomości, wywłaszczeń,

Reprywatyzacja Warszawa

Mianem „reprywatyzacji” określane jest zadośćuczynienie za pozbawienie danej osoby prawa własności, które w rzeczywistości sprowadza się do realizacji przysługującego prawa do odszkodowania. Jako proces reprywatyzacja rozpoczyna się w następstwie wprowadzonych w życie aktów prawnych, mocą których prywatni właściciele zostali pozbawieni swojej własności. W latach 1944-1962 w Polsce rządzonej przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Krajową Radę Narodową została wydana duża liczba  rozporządzeń, ustaw i dekretów, określanych obecnie jako akty nacjonalizacyjne, na podstawie których własność prywatna przeszła we władanie państwa.

W naszej codziennej praktyce zajmujemy się wszystkimi rodzajami spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności doradzamy w sprawach z zakresu:

gruntów warszawskich tzw. dekretu ,,Bieruta”

reformy rolnej

nacjonalizacji lasów,

majątków opuszczonych i porzuconych,

zarządu państwowego (tymczasowego),

nacjonalizacji przemysłu,

mienia zabużańskiego,

nieruchomości kościelnych,

reaktywacji przedwojennych spółek, którym przysługiwały prawa do nieruchomości,

wywłaszczeń,

a także we wszystkich innych sprawach dotyczących nieruchomości przejętych przez państwo po II wojnie światowej, niezależnie od istnienia lub rodzaju podstawy prawnej takiego przejęcia.

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych prawników sprawia, iż potrafimy już po wstępnych dokumentach otrzymanych od Klienta ocenić możliwość wygrania procesu, nie wpędzając w niepotrzebne przyszłe koszta naszych Klientów.

Zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszych usług, gdyż wartość odszkodowawcza utraconych nieruchomości najczęściej osiąga wysokie zadośćuczynienia pieniężne.

Reprywatyzacja w Warszawie

W Warszawie od wielu miesięcy ludność żyje aferą reprywatyzacyjną. Polega ona na tym, iż przedwojenni właściciele nieruchomości mogą domagać się zwrotu należących do nich nieruchomości, natomiast wykorzystują to naciągacze, którzy kupują roszczenia do takich przedwojennych kamienic za symboliczną kwotę, a następnie wyrzucają mieszkańców na bruk i czerpią z takich nieruchomości spore zyski finansowe. O takich działaniach zrobiło się ostatnio bardzo głośna, dlatego rząd postanowił powołać specjalną komisję, która stara się rozwikłać zagadkę związaną z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Wiele spraw udało się już pozytywnie rozwiązać, dzięki czemu oszustwa wyszły na jaw, ale wciąż wielu mieszkańców wyrzuconych na bruk nie odzyskało swoich mieszkań, licząc na sprawiedliwość przed polskim sądem. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie sprawiedliwość może jednak zatriumfować, dlatego większość osób jest dobrej myśli.

Reprywatyzacja Warszawa – przejęcie kamienicy i sprzedaż na wolnym rynku

Osoby kupujące roszczenia do przedwojennych kamienic kupują je, a następnie sprzedają je za miliony złotych na wolnym rynku. Wtedy też osoba kupująca taką kamienicę może zrobić z nią co zechce. Wszystko jednak opiera się w dużej mierze na sfałszowanych dokumentach, ponieważ coraz głośniej jest o przypadkach, w których kamienica przejmowana jest np. przez 135-letnie osoby, które od dawna nie żyją. Jest to bardzo poważny problem, dlatego polski rząd niezwykle poważnie podchodzi do takiej sprawy. Komisja weryfikacyjna ma dokładnie zbadać wszystkie procesy związane z przejęciem przedwojennych kamienic, a więc zbadać to, czy doszło do tego zgodnie z prawem, czy też zostały złamane jakieś przepisy. Wobec nieuczciwych osób zastosowane mają być surowe kary, co w wielu przypadkach już się ziściło. W aferę zamieszany jest też wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, który piastował to stanowisko w 2013 roku – Jakub Rudnicki. W wyniku reprywatyzacji jego rodzice odkupili jedną z takich kamienic przy użyciu wyżej wspomnianych roszczeń.

Każda sprawa zostanie dokładnie zbadana

Polskie społeczeństwo może jednak spać spokojnie, ponieważ Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro zapowiedział, że każda z tych spraw zostanie dokładnie zbadana, a pokrzywdzone osoby na pewno zostaną odpowiednio potraktowane i zwrócone zostanie im to, co zostało im zabrane. Osoby winne zostaną bezwzględnie ukarane, co będzie przykładem na to, że na takie sytuacje nie ma przyzwolenie, czy to w Warszawie, czy też w innych polskich miastach, dlatego ma to być pewnego rodzaju przestroga dla nieuczciwych urzędników, polityków oraz zwykłych ludzi, którzy dorobili się dużych pieniędzy na nieszczęściu uczciwie żyjących w przedwojennych kamienicach ludzi. Reprywatyzacja Warszawa z pewnością zostanie dogłębnie zbadana, a wiele spraw jest już w toku.

a także we wszystkich innych sprawach dotyczących nieruchomości przejętych przez państwo po II wojnie światowej, niezależnie od istnienia lub rodzaju podstawy prawnej takiego przejęcia.

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych prawników sprawia, iż potrafimy już po wstępnych dokumentach otrzymanych od Klienta ocenić możliwość wygrania procesu, nie wpędzając w niepotrzebne przyszłe koszta naszych Klientów.

Zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszych usług, gdyż wartość odszkodowawcza utraconych nieruchomości najczęściej osiąga wysokie zadośćuczynienia pieniężne.

Dekret Bieruta

Dekret Bieruta jest bardzo ważnym dokumentem w polskim państwie, ponieważ ustanowiony został on już po II wojnie światowej. Prezydentem Krajowej Rady Narodowej był wtedy Bolesław Bierut, który ustanowił wyżej wspomniany dekret. Znajdowały się w nim zapisy mówiące o tym, że wszystkie grunty należące przed wojną do Warszawy staną się własnością gminy miasta stołecznego Warszawa. Taki dokument wszedł w życie i od tej pory zaczęto postępować zgodnie z zapisami, które można było w nim znaleźć. Dzięki temu właśnie dekretowi politycy chcieli jak najszybciej odbudować zniszczoną Warszawę. Miało to na celu przede wszystkim odbudowę zrujnowanych dzielnic, które zostały zrównane z ziemią. W praktyce okazało się to być z biegiem czasu dość trudne przedsięwzięcie, ale sam zamysł w tamtych czasach był uznawany za niezwykle korzystny.

Krytyka dekretu

Znaleźli się jednak i tacy, którzy byli przeciwko takiemu dekretowi, w czym było bardzo dużo racji. Przede wszystkim spory były o zniszczone dzielnice, ponieważ nie każda dzielnica była jednakowo zniszczona, czego nie uwzględniał dekret. Poza tym zdaniem wielu obywateli naruszono tym samym zasadę własności, a więc łamano niejako prawo, lecz Bierut za bardzo nie przejmował się takimi opiniami i realizował swój plan, co wychodziło mu w praktyce naprawdę dobrze. Dekret był jednak niejako zachętą do nieuczciwych działań urzędników oraz obywateli przy przejmowaniu poszczególnych działek, w wyniku czego zrodziła się tzw. afera reprywatyzacyjna, która trwa do dziś w mieście Warszawa. W wyniku tej afery przedwojenne kamienice nie trafiły do pierwotnych właścicieli, a nieuczciwe osoby na podstawie zdobytych za drobne pieniądze roszczeń do takich kamienic mogły je przejąć, a następnie sprzedać za bardzo duże pieniądze, nie bacząc na mieszkających tam ludzi.

Wypłata odszkodowań

Z biegiem upływu lat Dekret Bieruta uważany jest za bardzo niekorzystny dla losów Polski, ponieważ afera reprywatyzacyjna pochłonęła z budżetu miasta Warszawy wiele milionów złotych. Nie jest wcale powiedziane, że w najbliższym czasie nie będą wypłacane kolejnym osobom dalsze odszkodowania, za ich krzywdy oraz za nieuczciwe postępowanie wobec nich. Działa obecnie specjalna komisja weryfikacyjna, która bada proces przejmowania poszczególnych nieruchomości, a jak wiadomo wiele takich przejęć odbyło się całkowicie niezgodnie z prawem. Dekret sam w sobie nie był złym pomysłem, jednak zabrakło w nim pewnych uściśleń, przez co dochodziło do różnego rodzaju matactw na tle finansowym, nad którymi bardzo trudno było zapanować. Przez to właśnie budżet miasta Warszawa na tym ucierpiał i wiele wskazuje na to, że będzie cierpiał dalej, ponieważ na pewno kilka odszkodowań zostanie jeszcze poszkodowanym wypłaconych.