Loading...
Reprywatyzacja 2021-10-07T13:40:08+00:00

Reprywatyzacja

Mianem „reprywatyzacji” określane jest zadośćuczynienie za pozbawienie danej osoby prawa własności, które w rzeczywistości sprowadza się do realizacji przysługującego prawa do odszkodowania. Jako proces reprywatyzacja rozpoczyna się w następstwie wprowadzonych w życie aktów prawnych, mocą których prywatni właściciele zostali pozbawieni swojej własności. W latach 1944-1962 w Polsce rządzonej przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Krajową Radę Narodową została wydana duża liczba  rozporządzeń, ustaw i dekretów, określanych obecnie jako akty nacjonalizacyjne, na podstawie których własność prywatna przeszła we władanie państwa.

W naszej codziennej praktyce zajmujemy się wszystkimi rodzajami spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności doradzamy w sprawach z zakresu:

 • gruntów warszawskich tzw. dekretu ,,Bieruta”
 • reformy rolnej
 • nacjonalizacji lasów,
 • majątków opuszczonych i porzuconych,
 • zarządu państwowego (tymczasowego),
 • nacjonalizacji przemysłu,
 • mienia zabużańskiego,
 • nieruchomości kościelnych,
 • reaktywacji przedwojennych spółek, którym przysługiwały prawa do nieruchomości, wywłaszczeń,

 

Reprywatyzacja w Warszawie

W Warszawie od wielu miesięcy ludność żyje aferą reprywatyzacyjną. Polega ona na tym, iż przedwojenni właściciele nieruchomości mogą domagać się zwrotu należących do nich nieruchomości, natomiast wykorzystują to oszuści, którzy kupują roszczenia do takich przedwojennych kamienic za symboliczną kwotę, a następnie wyrzucają mieszkańców na bruk i czerpią z takich nieruchomości spore zyski finansowe. O takich działaniach zrobiło się ostatnio bardzo głośna, dlatego rząd postanowił powołać specjalną komisję, która stara się rozwikłać zagadkę związaną z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Kilka spraw udało się już pozytywnie rozwiązać, dzięki czemu oszustwa wyszły na jaw, ale wciąż wielu poszkodowanych mieszkańców nie odzyskało swoich mieszkań, licząc na sprawiedliwość przed polskim sądem.

Reprywatyzacja Warszawa – przejęcie kamienicy i sprzedaż na wolnym rynku

Osoby kupujące roszczenia do przedwojennych kamienic kupują je, a następnie sprzedają za miliony złotych na wolnym rynku. Wtedy też osoba kupująca taką kamienicę może zrobić z nią co zechce. Wszystko jednak opiera się w dużej mierze na sfałszowanych dokumentach, ponieważ coraz głośniej jest o przypadkach, w których kamienica przejmowana jest np. przez 135-letnie osoby, które od dawna nie żyją. Jest to bardzo poważny problem, dlatego polski rząd zaczął poważniej podchodzić do takiej sprawy. Komisja weryfikacyjna ma dokładnie zbadać wszystkie procesy związane z przejęciem przedwojennych kamienic, czy doszło do tego zgodnie z prawem, czy też zostały złamane jakieś przepisy. Wobec nieuczciwych osób zastosowane mają być surowe kary.

Polskie społeczeństwo oczekuję, że Minister Sprawiedliwości każdą z tych spraw dokładnie zbada, a pokrzywdzone osoby zostaną odpowiednio potraktowane i zwrócone zostanie im to, co zostało im zabrane. Osoby winne zostaną bezwzględnie ukarane, co będzie przykładem na to, że na takie sytuacje nie ma przyzwolenie, czy to w Warszawie, czy też w innych polskich miastach, dlatego sprawy te powinny być pewnego rodzaju przestrogą dla nieuczciwych urzędników, polityków oraz zwykłych ludzi, którzy dorobili się dużych pieniędzy na nieszczęściu uczciwie żyjących w przedwojennych kamienicach ludzi. Reprywatyzacja Warszawa musi być dogłębnie zbadana, jeśli państwo polskie chce być odbierane jako podmiot zapewniający bezpieczeństwo swoim obywatelom.

Problematyczne kwestie prawne a dzięki nim możliwości uzyskania nieuczciwie zarobionych pieniędzy obligatoryjnie powinny być niezwłocznie zbadane  w sprawach dotyczących nieruchomości przejętych przez państwo po II wojnie światowej, niezależnie od istnienia lub rodzaju podstawy prawnej takiego przejęcia.

 

Dekret Bieruta

Dekret Bieruta jest bardzo ważnym dokumentem w polskim państwie, ponieważ ustanowiony został on już po II wojnie światowej. Prezydentem Krajowej Rady Narodowej był wtedy Bolesław Bierut, który ustanowił wyżej wspomniany dekret. Znajdowały się w nim zapisy mówiące o tym, że wszystkie grunty należące przed wojną do Warszawy staną się własnością gminy miasta stołecznego Warszawa. Taki dokument wszedł w życie i od tej pory zaczęto postępować zgodnie z zapisami, które można było w nim znaleźć. Dzięki temu właśnie dekretowi politycy chcieli jak najszybciej odbudować zniszczoną Warszawę. Miało to na celu przede wszystkim odbudowę zrujnowanych dzielnic, które zostały zrównane z ziemią. W praktyce okazało się to być z biegiem czasu dość trudne przedsięwzięcie, ale sam zamysł w tamtych czasach był uznawany za niezwykle korzystny.

Krytyka dekretu

Znaleźli się jednak i tacy, którzy byli przeciwko takiemu dekretowi, w czym było bardzo dużo racji. Przede wszystkim spory były o zniszczone dzielnice, ponieważ nie każda dzielnica była jednakowo zniszczona, czego nie uwzględniał dekret. Poza tym zdaniem wielu obywateli naruszono tym samym zasadę własności, a więc łamano niejako prawo, lecz Bierut za bardzo nie przejmował się takimi opiniami i realizował swój plan, co wychodziło mu w praktyce naprawdę dobrze. Dekret był jednak niejako zachętą do nieuczciwych działań urzędników oraz obywateli przy zwracaniu poszczególnych działek po 1989 roku, w wyniku czego zrodziła się tzw. afera reprywatyzacyjna, która trwa do dziś w mieście Warszawa. W wyniku tej afery przedwojenne kamienice nie trafiły do pierwotnych właścicieli, a nieuczciwe osoby na podstawie zdobytych roszczeń do takich kamienic mogły je przejąć, a następnie sprzedać za bardzo duże pieniądze, nie biorąc pod uwagę krzywdy ludzi, którzy często oprócz niesprzyjającego im prawa, siłą a nawet szantażem przymuszani byli do oddawania swojej własności.

Wypłata odszkodowań

Z biegiem upływu lat Dekret Bieruta uważany jest za bardzo niekorzystny dla losów Polski, ponieważ afera reprywatyzacyjna pochłonęła z budżetu miasta Warszawy wiele milionów złotych. W najbliższym czasie powinny być wypłacone poszkodowanym osobom odszkodowania, za ich krzywdy oraz za nieuczciwe postępowanie wobec nich. Działa obecnie specjalna komisja weryfikacyjna, która bada proces przejmowania poszczególnych nieruchomości, a jak wiadomo wiele takich przejęć odbyło się całkowicie niezgodnie z prawem.  Jest to kolejna niechlubna afera w historii III RP w której ucierpiało tak wiele niewinnych osób, a oprócz tego budżet miasta Warszawa. Pokazała ona słabość struktur państwa oraz władz miasta, które w dalszym ciągu nie są zainteresowane na wielu płaszczyznach ochroną polskiego obywatela. To pokazuje jak ważne w naszym kraju jest tworzenie różnych związków, stowarzyszeń obywatelskich które same systematycznie i skutecznie będą walczyły o swoje interesy, ponieważ poleganie tylko na politykach najczęściej doprowadza do takich tragedii.

Formularz kontaktowy

  Image