About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 14 blog entries.

Luty 2019

Wrzesień 2017

Rola biegłych w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu

2017-11-03T11:43:49+00:00 Służebność przesyłu|

Z przepisów Kodeksu cywilnego o służebności przesyłu wynika, że w pierwszej kolejności strony (tj. właściciel nieruchomości i przedsiębiorca, którego własność stanowią urządzenia zlokalizowane na tej nieruchomości) powinny spróbować ustanowić taką służebności w sposób dobrowolny, czyli po prostu „dogadać się” i zawrzeć w tym przedmiocie stosownej umowy. Umowa taka powinna określać [...]

Sierpień 2017

GRUNTY WARSZAWSKIE – ODSZKODOWANIE

2017-10-23T12:43:47+00:00 Reprywatyzacja|

W orzecznictwie sądowym dotyczącym odszkodowań związanych z gruntami warszawskimi już od jakiegoś czasu toczy się dyskusja, czy na wysokość odszkodowania (w tych sprawach w których odszkodowania można dochodzić) wpływ winna mieć okoliczność, że nieruchomość, która bezprawnie nie została oddana w użytkowanie wieczyste, zostałaby prawdopodobnie w późniejszym czasie wywłaszczona. Innymi słowy [...]

Czerwiec 2017

Bieg przedawnienia roszczeń o odszkodowania w sprawach dotyczących gruntów warszawskich

2017-10-23T12:40:47+00:00 Reprywatyzacja|

Istnieje szansa, że już w najbliższym czasie w orzecznictwie Sądu Najwyższego nastąpi korzystny zwrot dla osób dochodzących swych prawa w sprawach dotyczących tzw. gruntów warszawskich. Będzie on możliwy, jeżeli Sąd Najwyższy wyda uchwałę w sprawie zagadnienia prawnego przekazanego mu do rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. akt III CZP 14/16. Na [...]

Kwiecień 2017

Przejęcie przez Skarb Państwa majątków opuszczonych

2017-10-23T12:45:40+00:00 Reprywatyzacja|

W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej funkcjonowało wiele aktów prawnych, na podstawie których prywatne dotąd nieruchomości mogły zostać przejęte przez Skarb Państwa. Jednym z takich aktów był dekret z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich, który obowiązywał przez blisko 40 lat – od dnia 19 kwietnia 1946 [...]

Luty 2017

Przed przedawnieniem chroni tylko pozew

2019-03-08T17:55:22+00:00 Reprywatyzacja|

Jakiś czas temu we wpisie poświęconym tematyce gruntów warszawskich wyrażałem nadzieję, że niedługo doczekamy się korzystnej dla dawnych właścicieli zmiany w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Otóż w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt III CZP 14/16 Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie, czy wszczęcie postępowania administracyjnego o przyznanie prawa użytkowania wieczystego w [...]

Grudzień 2016

GRUNTY WARSZAWSKIE – CO MOGĘ DZSIAJ ZROBIĆ?

2019-03-08T17:49:50+00:00 Reprywatyzacja|

Problematyka gruntów warszawskich cechuje się dużą odrębnością w stosunku do innych przypadków wywłaszczeń i nacjonalizacji. Często zdarza się przy tym, że wiadomo iż w rodzinie nieruchomości położone w Warszawie podpadały pod tak zwany dekret Beruta, ale nie wiadomo czy obecnie da się coś jeszcze zrobić. Innymi słowy nie wiadomo czy [...]

Wrzesień 2016

Decyzja nadzorcza ministra a termin przedawnienia roszczenia odszkodowawczego

2019-03-08T17:50:28+00:00 Reprywatyzacja|

Bardzo często bywa tak, że aby w ogóle rozpocząć dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych, należy w pierwszej kolejności podważyć ten akt administracyjny, którego wydanie przesądziło przed laty o przejściu nieruchomości na własność Skarbu Państwa (tak jest np. w wielu sprawach dotyczących tzw. gruntów warszawskich). Celowi temu służy wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji [...]

Sierpień 2016

Zasiedzenie służebności przesyłu – urządzenie widoczne czy „widoczne”?

2019-03-08T17:52:27+00:00 Służebność przesyłu|

Od dnia 3 sierpnia 2008 roku właściciel nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przesyłowe (np. linia energetyczna, gazociąg, wodociąg itd.), może domagać się od przedsiębiorcy zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Nie we wszystkich przypadkach jednak roszczenie takie okaże się zasadne. W szczególności, przeszkoda do uwzględnienia żądania [...]

Czerwiec 2016

Sąd kontra biegły

2019-03-08T17:53:45+00:00 Służebność przesyłu|

Prawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia – czy to w zamian za ustanowienie służebności przesyłu, czy to z tytułu bezumownego korzystanie z nieruchomości – niewątpliwie wymaga wiadomości specjalnych, niedostępnych zarówno dla stron, jak i dla sądu rozpoznającego sprawę. Stąd też w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych sądy chętnie posiłkują się opiniami biegłych, a [...]