4 rzeczy, które musisz sprawdzić przed kupnem działki budowlanej

Zakup działki budowlanej jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Dlatego też nabywca powinien wiedzieć, jakie informacje powinien zweryfikować, zanim dokona ostatecznej transakcji. Oczywiście, ważnymi kwestiami, działającymi na korzyść lub niekorzyść terenu, jest lokalizacja, jak również cena, ale co jeszcze warto sprawdzić przed kupnem działki budowlanej

Stan prawny działki

Zanim nabywca podejmie ostateczną decyzję, warto, by sprawdził stan prawny działki, który zawarty jest w księdze wieczystej. Bardzo ważne jest skonfrontowanie zapisów z KW ze stanem faktycznym. Warto również zaznaczyć, że zapisy te można sprawdzić na własną rękę, gdyż są one jawne i powszechnie dostępne. Księgi Wieczyste można przeglądać przez internet na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do w dziale “Przeglądanie Księgi Wieczystej”. Przed zakupem warto przejrzeć raz jeszcze oryginał dokumentu, aby zapobiec przypadkowi braku odnotowania wpisu, który może być dla nas niekorzystny w wersji “tylko do przeglądania”, ponieważ dodanie wpisu na stronie internetowej przez organ administracji może trwać jakiś czas, zanim się on pojawi.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Nie wiesz, co trzeba sprawdzić przed kupnem działki budowlanej? Z pewnością warto zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dzięki zweryfikowaniu tego dokumentu należącego do gminy przyszły nabywca uzyska informację o powierzchni dopuszczalnej zabudowy, czy umieszczeniu budynku na działce. Przed sporządzeniem projektu budynku, dobrze jest zapoznać się z wytycznymi zawartymi w MPZP.

Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości, lub można go zmienić dla gruntów rolnych wnioskując o warunki zabudowy jeśli spełniają one określone wymogi.

W myśl art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 roku, poz. 717) plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 roku tracą ważność.

Uzbrojenie działki w media

Wiele osób może zastanawiać się, co trzeba sprawdzić przed kupnem działki budowlanej. Media są w tym przypadku bardzo ważną kwestią. Planując w przyszłości budowę domu, działka powinna mieć dostęp do podstawowych mediów, takich jak chociażby woda, gaz czy energia elektryczna. Te informacje można znaleźć na mapie zasadniczej nieruchomości.

Linie przesyłowe posadowione na działce

Przy zakupie działki warto zwrócić uwagę na przebiegające przez nią linie przesyłowe. Już na tym etapie należy sprawdzić, czy dom będzie mógł zostać zbudowany zgodnie z naszymi planami. Kiedy działka jest nieduża a przebiega przez nią podziemna linia średniego napięcia, inwestor będzie musiał odsunąć się od jej posadowienia minimum 3 metry. Natomiast w przypadku dużych działek ryzyko zmiany planów budowlanych ze względu na biegnące linie również zachodzi, ponieważ czujność potencjalnych inwestorów może uśpić na przykład napowietrzna linia Wysokiego Napięcia 110kV, od której należy odsunąć się na 15 metrów, chyba że miejscowy plan zagospodarowania wskazuje inaczej, np: 10 m. Myśląc, że to jedyna linia inwestor może wykonać plan nowego domu, ale nie sprawdziwszy uprzednio pozostałego ryzyka posadowienia innych linii podziemnych, tj. światłowód, linia niskiego napięcia może okazać się, że zaplanowanego domu nie można wykonać, ponieważ skutecznie ingerują one w projekt budowy.

Dlaczego tak ważne jest przeanalizowanie dokumentów dotyczących nieruchomości? 

Wiele osób może mieć wątpliwości, co trzeba sprawdzić przed kupnem działki budowlanej. Zanim zdecydujemy się na inwestycję, niezwykle istotne jest dokładne sprawdzenie wszystkich elementów, które mogą mieć znaczenie podczas budowy domu, czy użytkowania działki. Dzięki temu można uniknąć poważnych problemów w przyszłości. Tak jest chociażby ze służebnością przesyłu. Chodzi w głównej mierze o linię energetyczną przebiegającą przez działkę, ale też chociażby o wszelkiego rodzaju instalacje wodno- kanalizacyjne, których przyszły inwestor nie jest w stanie dojrzeć gołym okiem. Co więcej, zdarza się, że obecny właściciel nie ma pojęcia o tego typu instalacjach znajdujących się pod ziemią. Co więc zrobić, by upewnić się, co do stanu faktycznego działki? W danym urzędzie miasta czy starostwie powiatowym możliwy do pobrania jest wyrys z mapy zasadniczej. Zastanawiając się zatem, co sprawdzić przed kupnem działki budowlanej, powyższe kwestie są jednymi z istotniejszych. 

Jakie dokumenty należy sprawdzić w urzędach przed zakupem działki?

Zakup działki budowlanej jest poważnym przedsięwzięciem, dlatego warto się do niego solidnie przygotować. Sztandarowymi dokumentami, z którymi warto się zapoznać w celu poznania sytuacji prawnej działki jest Księga Wieczysta, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, jak i wspomniany powyżej wyrys działki z mapy zasadniczej. Będą to z pewnością pomocne dokumenty dla osób, które nie wiedzą, co trzeba sprawdzić przed kupnem działki budowlanej. 

 

2022-09-19T13:57:43+00:00 0 komentarzy

Zostaw komentarz