4 rzeczy, które musisz sprawdzić przed kupnem działki budowlanej

Zakup działki budowlanej jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Dlatego też nabywca powinien wiedzieć, jakie informacje powinien zweryfikować, zanim dokona ostatecznej transakcji. Oczywiście, ważnymi kwestiami, działającymi na korzyść lub niekorzyść terenu, jest lokalizacja, jak również cena, aleco jeszcze warto sprawdzić przed kupnem działki budowlanej

Stan prawny działki

Zanim nabywca podejmie ostateczną decyzję, warto, by sprawdził stan prawny działki, który zawarty jest w księdze wieczystej. Bardzo ważne jest skonfrontowanie zapisów z KW ze stanem faktycznym. Warto również zaznaczyć, że zapisy te można sprawdzić na własną rękę, gdyż są one jawne i powszechnie dostępne.Księgi Wieczyste można przeglądać przez internet na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do w dziale “Przeglądanie Księgi Wieczystej”. Przed zakupem warto przejrzeć raz jeszcze oryginał dokumentu, aby zapobiec przypadkowi braku odnotowania wpisu, który może być dla nas niekorzystny w wersji “tylko do przeglądania”, ponieważ dodanie wpisu na stronie internetowej przez organ administracji może trwać jakiś czas, zanim się on pojawi.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Nie wiesz, co trzeba sprawdzić przed kupnem działki budowlanej? Z pewnością warto zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.Dzięki zweryfikowaniu tego dokumentu należącego do gminy przyszły nabywca uzyska informację o powierzchni dopuszczalnej zabudowy, czy umieszczeniu budynku na działce. Przed sporządzeniem projektu budynku, dobrze jest zapoznać się z wytycznymi zawartymi w MPZP.Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości, lub można go zmienić dla gruntów rolnych wnioskując o warunki zabudowy jeśli spełniają one określone wymogi.W myśl art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 roku, poz. 717) plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 roku tracą ważność.

Uzbrojenie działki w media

Wiele osób może zastanawiać się, co trzeba sprawdzić przed kupnem działki budowlanej. Media są w tym przypadku bardzo ważną kwestią. Planując w przyszłości budowę domu, działka powinna mieć dostęp do podstawowych mediów, takich jak chociażby woda, gaz czy energia elektryczna. Te informacje można znaleźć na mapie zasadniczej nieruchomości.

Linie przesyłowe posadowione na działce

Przy zakupie działki warto zwrócić uwagę na przebiegające przez nią linie przesyłowe. Już na tym etapie należy sprawdzić, czy dom będzie mógł zostać zbudowany zgodnie z naszymi planami. Kiedy działka jest nieduża a przebiega przez nią podziemna linia średniego napięcia, inwestor będzie musiał odsunąć się od jej posadowienia minimum 3 metry. Natomiast w przypadku dużych działek ryzyko zmiany planów budowlanych ze względu na biegnące linie również zachodzi, ponieważ czujność potencjalnych inwestorów może uśpić na przykład napowietrzna linia Wysokiego Napięcia 110kV, od której należy odsunąć się na 15 metrów, chyba że miejscowy plan zagospodarowania wskazuje inaczej, np: 10 m. Myśląc, że to jedyna linia inwestor może wykonać plan nowego domu, ale nie sprawdziwszy uprzednio pozostałego ryzyka posadowienia innych linii podziemnych, tj. światłowód, linia niskiego napięcia może okazać się, że zaplanowanego domu nie można wykonać, ponieważ skutecznie ingerują one w projekt budowy.

Dlaczego tak ważne jest przeanalizowanie dokumentów dotyczących nieruchomości?

Wiele osób może mieć wątpliwości, co trzeba sprawdzić przed kupnem działki budowlanej. Zanim zdecydujemy się na inwestycję, niezwykle istotne jest dokładne sprawdzenie wszystkich elementów, które mogą mieć znaczenie podczas budowy domu, czy użytkowania działki. Dzięki temu można uniknąć poważnych problemów w przyszłości. Tak jest chociażby ze służebnością przesyłu. Chodzi w głównej mierze o linię energetyczną przebiegającą przez działkę, ale też chociażby o wszelkiego rodzaju instalacje wodno- kanalizacyjne, których przyszły inwestor nie jest w stanie dojrzeć gołym okiem. Co więcej, zdarza się, że obecny właściciel nie ma pojęcia o tego typu instalacjach znajdujących się pod ziemią. Co więc zrobić, by upewnić się, co do stanu faktycznego działki? W danym urzędzie miasta czy starostwie powiatowym możliwy do pobrania jest wyrys z mapy zasadniczej. Zastanawiając się zatem, co sprawdzić przed kupnem działki budowlanej, powyższe kwestie są jednymi z istotniejszych. 

Jakie dokumenty należy sprawdzić w urzędach przed zakupem działki?

Zakup działki budowlanej jest poważnym przedsięwzięciem, dlatego warto się do niego solidnie przygotować. Sztandarowymi dokumentami, z którymi warto się zapoznać w celu poznania sytuacji prawnej działki jest Księga Wieczysta, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, jak i wspomniany powyżej wyrys działki z mapy zasadniczej. Będą to z pewnością pomocne dokumenty dla osób, które nie wiedzą, co trzeba sprawdzić przed kupnem działki budowlanej. 

Jak wybrać działkę – kilka kwestii technicznych

Choć nie jesteśmy ekspertami w kwestiach technicznych to chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka rzeczy, o których warto doczytać na innych portalach profesjonalnie się tym zajmujących.Pierwsza z nich to identyfikacja i zlokalizowanie prawnych granic działki. Warto skorzystać  z fachowej porady geodety, który pomoże w analizie dokumentacji, ustali linie oraz punkty graniczne. Kupno działki nieposiadającej prawnie określonych granic może być bardziej skomplikowane i kosztowne.Kolejną rzeczą, której warto się przyjrzeć jest uzbrojenie działki. Nieruchomość zintegrowana z mediami będzie droższa w stosunku do terenu nieuzbrojonego. Wybierając drugą opcję należy jednak poświęcić czas i fundusze na doprowadzanie mediów. Uzbrojenie działki można sprawdzić poprzez złożenie warunków technicznych przyłączenia do sieci do odpowiednich dostawców mediów. Po decyzji o planowanym zakupie działki, ale jeszcze przed podpisaniem umowy dobrze jest sprawdzić jakość gruntu. Badania geotechniczne dostarczą nam wiedzy o wysokości wód na działce czy nośności terenu, a które wpływają na stopień trudności wykonania inwestycji lub nawet jej niewykonania. Czym większy stopień trudności tym koszty będą większe.Warto zrobić odwiert na 4 lub 5 metrów w celu sprawdzenia nośności gruntu. Standard to 3 metry, ale co w przypadku kiedy ktoś na grunt, które było śmietniskiem lub terenem podmokłym nawiózł 2 metry ziemi, aby zakryć ów fakt przed kupującym.

Dlaczego warto zapoznać się z powyższymi dokumentami?

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty pozwolą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stanu faktycznego działki. Będą one zdecydowanym wsparciem dla osób, które zastanawiają się, co trzeba sprawdzić przed kupnem działki budowlanej. W dokumentach można znaleźć też odpowiedzi na wiele wątpliwych kwestii związanych z daną działką, jak również i podstawowe informacje, jak chociażby: ograniczenia formalno-prawne, czy cechy fizyczne działki. Ustalenie jak największej liczby szczegółów dotyczącej gruntu zwiększa bezpieczeństwo transakcji, jak i przyszłych korzyści prywatnych bądź biznesowych.

Świadomy zakup to podstawa

Zanim podejmiemy decyzję o zakupie, próbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie,co należy sprawdzić przed kupnem działki budowlanej. Chcemy bowiem uniknąć w przyszłości niemiłych zaskoczeń, które tym samym wiązałyby się z występowaniem różnych problemów. Jest to jak najbardziej uzasadnione. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie się do dokonania transakcji i dokładne zapoznanie się z tematem zakupu działki. Dzięki temu, do samego zakupu można podejść bardziej świadomie, a co za tym idzie, pewnie i odpowiedzialnie. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że zakup działki budowlanej to poważne przedsięwzięcie, dlatego chce się do zakupu jak najlepiej przygotować, a tym samym sprawdzić skrupulatnie stan faktyczny działki. Jeśli więc nie wiesz, co sprawdzić przed zakupem działki budowlanej, zachęcamy, by jak najdokładniej zbadać wszelkie powyższe kwestie i skorzystać z wymienionych dokumentów. 

2022-10-25T10:55:06+00:00 0 komentarzy

Zostaw komentarz

Formularz kontaktowy

    Image