Słupy energetyczne na działce 2024-04-17T07:39:35+00:00

Odszkodowania za Słupy i Linie Energetyczne na działce prywatnej oraz w uprawach rolnych

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 5

W lipcu 2023 roku Sąd Najwyższy wydał uzasadnienie do postanowienia III CZP 108/22 w którym podważył możliwość nabycia zasiedzenia przez Zakłady Przesyłowe. Pogląd ten jest bardzo korzystny dla właścicieli obciążonych liniami przesyłowymi nieruchomości ponieważ zrywa on z dotychczasową linią orzeczniczą wcześniejszych niekorzystnych uchwał. Więcej informacji znajdą Państwo na naszym blogu w artykule „Czy najnowszy pogląd Sądu Najwyższego III CZP 108/22 spowoduje przełomowy zwrot w sprawach z zasiedzeniem?”  z dnia 07.09.2023.

Właściciele nieruchomości nie mają możliwości w pełni korzystać z posiadanych działek  w wyniku posadowionych słupów energetycznych. Jest to wciąż częste zjawisko, a wiele gruntów od lat zmaga się z nieuregulowaną sytuacją. W jakich przypadkach można domagać się odszkodowania za słupy energetyczne i jak to zrobić?

Przed skierowaniem sprawy należy sprawdzić trzeci dział księgi wieczystej. Znajdziemy tam informacje, czy na danym gruncie została ustanowiona służebność przesyłu, która zezwala firmie energetycznej na umiejscowienie infrastruktury przesyłowej. Ustanowiona służebność – czyli wpisana w dział III KW oznacza, że odszkodowanie za słup energetyczny nie będzie przysługiwać.

Jeśli biegnąca linia energetyczna lub słup energetyczny stojący na danej działce nie posiada wpisu w księdze wieczystej to należy przeprowadzić ocenę prawną, która określi nam szanse powodzenia sprawy oraz  oszacować potencjalne roszczenia ponieważ nie we wszystkich sprawach można je uzyskać. Powyższe usługi oraz dalszą realizację postępowania mającego na celu uzyskanie roszczenia wykonujemy na  terenie całego Kraju.

Warto wiedzieć, że już sama przechodząca linia elektroenergetyczna nad działką bez umiejscowionego słupa daje stosowną możliwość ubiegania się o rekompensatę finansową z tytułu braku możliwości zabudowy obciążonej nieruchomości. Słup zatem nie jest wymagany aby rozpocząć starania o uzyskanie roszczenia. Wystarczy sama linia przechodząca przez działkę. Słup najczęściej podnosi jego wysokość  jedynie o kilka procent jego wartości i nie podlega zbytnio treści orzecznictwa prawnego ponieważ odnosi się ono względem korytarza przesyłowego, czyli mówiąc potocznie strefy wyłączonej z trwałej zabudowy ze względu na posadowioną linie przesyłową.

Do wspomnianych korytarzy przesyłowych, oprócz linii energetycznych możemy również zaliczyć gazociągi, wodociągi, ropociągi, kanalizację, światłowody oraz inne nośniki mediów.Odszkodowania za słupy energetyczne – następne kroki

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 7 Posiadanie linii przesyłowych jest  uciążliwym doświadczeniem dla wielu osób. Zmagając się  ze znacznymi utrudnieniami w zagospodarowaniu własnych działek, chodzi tutaj mianowicie o pojawiające się na nich słupy energetyczne lub inne urządzenia przesyłowe, po uprzednim sprawdzeniu zapisów w dziale III KW,  warto postarać się o pomoc doświadczonego prawnika, który pomoże poszkodowanym właścicielom wywalczyć odszkodowania za słupy energetyczne na prywatnej posesji. W pierwszej kolejności staramy się zawrzeć ugodę przedsądową z operatorem przesyłowym na drodze wszczętego postępowania ugodowego.

Sądy do dobrze przeanalizowanych uprzednio wniosków odnoszą się  pozytywnie. Oczywiście odszkodowania są bardzo zróżnicowane i przeważnie wynoszą od  kilku tysięcy  do kilkuset tysięcy złotych. Sprawy potrafią się od siebie znacząco różnić dlatego przed ich rozpoczęciem oprócz oceny prawnej, dokonujemy oszacowania roszczenia aby zabezpieczyć Klienta przed ryzykiem angażowania środków pieniężnych w prowadzenie sprawy na drodze sądowej, w której uzyskane roszczenie może być niskie lub po prostu nie będzie ono dla niego atrakcyjne. Zanim sprawa trafi do sądu, w pierwszej kolejności prowadzone jest wspomniane postępowanie ugodowe.

Słupy na działce niezgodnie z prawem?

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 8Jeśli istniejąca infrastruktura przesyłowa (w tym gazociągi, wodociągi, etc.) znajdująca się na działce właściciela posiada odpowiednią podstawę prawną umożliwiającą uzyskanie roszczenia to dopiero wtedy warto o nie występować. W ten sposób mamy szanse na odzyskanie utraconej wartości nieruchomości. Słupy i linie energetyczne wybudowane na działkach powodują, że istniejąca infrastruktura przesyłowa w sposób istotny ogranicza możliwości wzniesienia trwałej zabudowy. Dlatego dobrze jest skierować wniosek  o  odszkodowanie przeciwko zakładowi przesyłowemu. Jest  szansa  że  zostanie on rozpatrzony pozytywnie i po pewnym czasie będzie można oczekiwać   pieniężnej rekompensaty, jeśli oczywiście wniosek był poparty konkretną analizą i argumentami.

Odszkodowania za Słupy Energetyczne – etapy prowadzenia sprawy

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 6O odszkodowanie można ubiegać się polubownie, na drodze sądowej bądź postępowania administracyjnego. W pierwszej kolejności zamierzamy rozwiązać sprawę polubownie, zwracając się do przedsiębiorstwa energetycznego o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. Na podstawie wymaganych przez Przedsiębiorstwa Przesyłowe dokumentów tj. odpis z KW, mapa zasadnicza z naniesioną linią przesyłową, wypis z rejestru gruntów, kopii aktu notarialnego wnioskujemy o przyznanie odszkodowania oraz ustalenie służebności.

Jeśli przedsiębiorstwo przesyłowe odrzuci możliwość zawarcia ugody a uzyskane dokumenty potwierdzą, że obowiązujące orzecznictwo prawne daje możliwość uzyskania roszczenia na drodze sądowej lub administracyjnej to kierujemy taką sprawę za zgodą Klienta do jednego z dwu wymienionych postępowań.  Sąd ustala  wysokość odszkodowania na podstawie dowodu z opinii biegłego

Przed rozpoczęciem starań o odszkodowanie, dobrze jest dokładnie przyjrzeć się sprawie. Duże znaczenie mają okoliczności oraz całokształt sprawy.

Między teorią a praktyką – linia energetyczna na działce

Kwestia dochodzenia roszczeń nie zawsze jest prosta, ale w przypadku zaistniałych problemów warto domagać się poszanowania należnego nam prawa. Gdy podejmą Państwo tę decyzję, kolejnym krokiem może być kontakt ze specjalistami, którzy przeprocesowali minimum kilkanaście spraw w obszarze wspomnianej legislacji. Posiadamy obszerną wiedzę w przedmiotowym temacie, dlatego potrafimy stwierdzić, czy konkretna linia energetyczna na działce pozwoli na uzyskanie z tytułu jej posadowienia określonego roszczenia. Z tym dość wąskim tematycznie, ale bardzo obszernym prawnie zagadnieniem mierzymy się z sukcesami od ponad 9 lat. Każdego roku podejmujemy się dziesiątek nowych spraw, w każdą wkładając maksimum zaangażowania. Dzięki temu posiadamy nie tylko odpowiednie kompetencje teoretyczne, ale także znaczne kwalifikacje praktyczne, które pozwalają nam jak najlepiej zatroszczyć się o Państwa sprawy na każdym etapie ich prowadzenia.

O liniach średniego napięcia nad działką rozmawiamy w zrozumiały sposób

Pełnię swojej wiedzy oraz umiejętności pokazujemy w trakcie rozpraw sądowych lub poprzedzających je spotkań dotyczących zawarcia ugody. W kontaktach z naszymi Klientami stawiamy na język dostosowany do osób niefunkcjonujących na co dzień w branży prawniczej czy też energetycznej. W efekcie linia średniego napięcia nad działką oraz rozmowy o niej stają się zagadnieniem zrozumiałym dla naszych zleceniodawców. Do tej kwestii podchodzimy bardzo poważnie, bo chcemy, żeby każda osoba, która się u nas pojawi, czuła się komfortowo. Wiele pozytywnie zakończonych spraw udowadnia, że obrana przez nas ścieżka jest skuteczna, dlatego mogą nam Państwo zaufać, że sprawy nam powierzone zostaną prowadzone w oparciu o najwyższe obecnie obowiązujące merytoryczne standardy bazujące na doświadczeniu, które zdobyliśmy w ciągu ostatniej dekady. Z pełną swobodą poruszamy się po sprawach dotyczących m.in. wynagrodzenia za służebność przesyłu czy też odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu. Zapraszamy.

Słupy energetyczne na działce – dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Jeśli na Państwa działce znajduje się słup energetyczny, to z pewnością warto dowiedzieć się, czy przysługuje Państwu odszkodowanie od zakładu energetycznego. Wiemy jednak, że dla osób niemających do czynienia z tym zagadnieniem na co dzień, uzyskanie odszkodowania może stanowić pewną trudność. To właśnie takim osobom oferujemy naszą pomoc. W kancelarii Nihil Obstat Sp. z o.o. zadbamy o poprawność wymiany prawidłowej dokumentacji oraz korespondencji wysyłanej w sprawie ugody. Nasz zespół dysponuje aktualną wiedzą prawniczą dotyczącą słupów energetycznych na działce, którą potrafi zastosować w praktyce. Dzięki skorzystaniu z naszej pomocy mogą Państwo zaoszczędzić wiele czasu, jednocześnie będąc spokojnym, że sprawa jest w rękach doświadczonych prawników.

odszkodowanie za słupy i linie energetyczne

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za linię energetyczną na działce?

Odszkodowanie za linię energetyczną usytuowaną na działce przysługuje właścicielom nieruchomości. Warto uświadomić sobie fakt, że pierwsza z możliwości załatwienia sprawy, czyli polubowne rozstrzygnięcie sporu, w większości przypadków jest bardzo czasochłonna. Osoba, która domaga się odszkodowania od właściciela słupa, powinna przed złożeniem pozwu sądowego dokładnie zweryfikować sprawę, by dobrze się przygotować do jej wygrania. Jak wspominaliśmy powyżej, istotny jest wpis w księdze wieczystej. Prawny stan działki można sprawdzić bezpłatnie przy pomocy systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Należy też wiedzieć, że brak wpisu o służebności, umieszczonego w Księdze Wieczystej nie musi oznaczać, iż słup z linią energetyczną został bez wyraźnej podstawy prawnej postawiony na gruncie.

odszkodowanie za słupy i linie energetyczne

Skutecznie pomagamy rozwiązać sprawy z odszkodowaniem!

Dla wielu właścicieli gruntu linia średniego napięcia nad działką jest poważnym problemem. Chcąc w odpowiedni sposób rozwiązać sprawę, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który przeprowadzi przez każdy jej krok. Posiadamy duże doświadczenie we wsparciu właścicieli gruntów z nieuregulowaną sytuacją prawną. Specjalizujemy się w prawie nieruchomości, prawie rzeczowym i energetycznym. Przez wiele lat naszej działalności pomogliśmy wielu Klientom rozwiązać problem bezpłatnego korzystania z nieruchomości w związku z posadowieniem na niej infrastruktury przesyłowej.

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które zmagają się z trudną sytuacją związaną między innymi z linią średniego napięcia przebiegającą na działce.

Linia energetyczna na działce

Przechodząca przez działkę linia energetyczna może być nie lada utrudnieniem dla właściciela gruntu. Problem jest coraz powszechniejszy. Wpływ na to ma przede wszystkim fakt, iż coraz większa liczba osób podejmuje decyzję o budowie domu. W takim przypadku warto uregulować sytuację prawną z uwagi na obecną linię energetyczną na działce. Wbrew przekonaniom, że odszkodowanie jest możliwe do uzyskania tylko w sytuacji, kiedy na działce usytuowany jest słup wysokiego napięcia, warto wiedzieć, że już sama linia energetyczna jest powodem do ubiegania się o odszkodowanie. Warto zaznaczyć, że jest to możliwe niezależnie od tego, czy przez działkę przebiega linia wysokiego, czy średniego napięcia.

W jaki sposób działamy, by prawidłowo załatwić sprawę z linią energetyczną?

Jeśli chcą Państwo uregulować sprawę związaną z linią energetyczną na działce, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Pomożemy w wyjaśnieniu sprawy od początku do jej zakończenia. Jeśli po zapoznaniu się ze sprawą ocenimy, że istnieje duża szansa na uzyskanie odszkodowania za linię energetyczną na działce, w pierwszej kolejności dążymy do tego, by załatwić sprawę z danym przedsiębiorstwem polubownie. Może się zdarzyć jednak, że w odpowiedzi uzyska się odmowę wypłaty rekompensaty. W takim wypadku sprawa zostaje rozwiązana na drodze sądowej lub administracyjnej. Ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w sprawach o rekompensatę z tytułu przebiegającej linii energetycznej na działce, warto się z nami skontaktować w celu uzyskania rzetelnych i fachowych informacji.

Formularz kontaktowy

    Image