Słupy energetyczne na działce 2021-12-09T13:11:12+00:00

Odszkodowania za Słupy Energetyczne na działce lub polu

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 5Rolnicy często nie mają możliwości w pełni korzystać z posiadanych pól uprawnych w wyniku posadowionych słupów energetycznych. Jest to wciąż częste zjawisko, a wiele gruntów od lat zmaga się z nieuregulowaną sytuacją. W jakich przypadkach można domagać się odszkodowania za słupy energetyczne na polu i jak to zrobić?

Jeśli biegnie linia energetyczna lub słup energetyczny stoi na danej działce należy przeprowadzić ocenę prawną, która określi nam szanse powodzenia sprawy 0raz  oszacować potencjalne roszczenia. Powyższe usługi wykonujemy dla właścicieli posiadających obciążone nieruchomości na  terenie całego Kraju. Przed skierowaniem sprawy należy sprawdzić trzeci dział księgi wieczystej. Znajdziemy tam informacje, czy na danym gruncie została ustanowiona służebność przesyłu, która zezwala firmie energetycznej na umiejscowienie infrastruktury przesyłowej. Ustanowiona służebność oznacza, że odszkodowanie za słup energetyczny nie będzie przysługiwać.

Warto wiedzieć, że już sama przechodząca linia elektroenergetyczna nad działką bez umiejscowionego słupa daje stosowną możliwość ubiegania się o określony ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionej straty. Słup zatem nie jest wymagany aby rozpocząć starania o uzyskanie roszczeń. Wystarczy sama linia. Słup najczęściej podnosi wysokość roszczenia jedynie o kilka procent jego wartości i nie stanowi istotnego wpływu na treść orzecznictwa prawnego ponieważ odnosi się ono względem korytarzy przesyłowych, czyli mówiąc potocznie linii przesyłowych.

Do wspomnianych korytarzy przesyłowych, oprócz linii energetycznych możemy również zaliczyć gazociągi, wodociągi, ropociągi, kanalizację, światłowody oraz inne nośniki mediów.

Odszkodowania za Słupy Energetyczne na polu – na co warto zwrócić uwagę

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 6Jeśli w księdze wieczystej nie ma zawartej informacji o służebności przesyłu należy zwrócić się do Kancelarii Nihil Obstat Sp. z o.o.  która wyjaśni czy w sprawie możliwe jest uzyskanie odszkodowania.

O odszkodowanie można ubiegać się polubownie lub na drodze sądowej bądź postępowania administracyjnego. W pierwszej kolejności zamierzamy rozwiązać sprawę polubownie, zwracając się do przedsiębiorstwa energetycznego o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. Na podstawie wymaganych przez Przedsiębiorstwa Przesyłowe dokumentów tj. odpis z KW, mapa zasadnicza z naniesioną linią przesyłową, wypis z rejestru gruntów, kopii aktu notarialnego wnioskujemy o przyznanie odszkodowania oraz ustalenie służebności.

Jeśli przedsiębiorstwo przesyłowe odrzuci możliwość zawarcia ugody a uzyskane dokumenty potwierdzą, że obowiązujące orzecznictwo prawne daje możliwość uzyskania roszczenia na drodze sądowej lub administracyjnej to kierujemy taką sprawę za zgodą Klienta do jednego z dwu wymienionych postępowań.  Sąd ustala  wysokość odszkodowania na podstawie dowodu z opinii biegłego

Przed rozpoczęciem starań o odszkodowanie, dobrze jest dokładnie przyjrzeć się sprawie. Duże znaczenie mają okoliczności oraz całokształt sprawy.

Odszkodowania za słupy energetyczne na prywatnej posesji

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 7Posiadanie prywatnej posesji to bardzo duża wygoda dla wielu osób. Wiadomo, że na swojej działce można z powodzeniem wybudować dom, jednak czasami właściciele nieruchomości mają spore z tym problemy, chodzi tutaj mianowicie o pojawiające się na nich słupy energetyczne lub inne urządzenia przesyłowe. Warto zwrócić uwagę, że same przebiegające przez działkę linię energetyczne bez umiejscowionych słupów, również dają możliwość uzyskania roszczenia. Jest to uciążliwe doświadczenie dla wielu osób, jednak można sobie w dzisiejszych czasach z tym radzić. Należy wtedy postarać się o pomoc dobrego prawnika, który pomoże zainteresowanym wywalczyć odszkodowania za słupy energetyczne na prywatnej posesji. Sądy do dobrze przeanalizowanych uprzednio wniosków odnoszą się  pozytywnie. Oczywiście odszkodowania są bardzo zróżnicowane i przeważnie wynoszą od  kilku tysięcy  do kilkuset tysięcy złotych. Sprawy potrafią się od siebie znacząco różnić dlatego przed ich rozpoczęciem oprócz oceny prawnej, dokonujemy oszacowania roszczenia aby zabezpieczyć Klienta przed ryzykiem angażowania środków pieniężnych w prowadzenie sprawy na drodze sądowej, w której uzyskane roszczenie może być niskie lub po prostu nie będzie ono dla niego atrakcyjne. W takim przypadku najlepiej poprowadzić sprawę jedynie w postępowaniu ugodowym.

Słupy na działce niezgodnie z prawem?

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 8Jeśli słupy znajdują się na działce właściciela bez wiarygodnej podstawy prawnej to z całą pewnością można występować o takie odszkodowania. Warto potraktować to poważnie, gdyż w ten sposób ma się szanse na odzyskanie poniesionych strat finansowych. Słupy i linie energetyczne wybudowane na działkach powodują, że wartość takich posesji jest mniejsza dla ewentualnych kupców, ponieważ zdecydowanie jest wtedy trudniej o budowę wymarzonego domu lub istniejąca infrastruktura przesyłowa w sposób istotny ogranicza możliwości korzystania z działki. Widać więc, że nie można pozostawić sprawy samej sobie, a warto skierować wniosek  o  odszkodowanie przeciwko zakładowi przesyłowemu. Jest  szansa  że taki wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i po pewnym czasie będzie można oczekiwać   pieniężnej rekompensaty, jeśli oczywiście wniosek był poparty konkretną analizą i argumentami.

Polubowne załatwienie sprawy

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 9Bardzo istotną informacją dla właścicieli posesji jest to, że sprawę można  załatwić z zakładem energetycznym polubownie. Istnieje  szansa, że zakład przychylnie odniesie się do takiej propozycji. Warto znaleźć  doświadczoną Kancelarię specjalizującą się w prowadzeniu takich spraw, która złoży odpowiedni wniosek  w imieniu swojego klienta. Co prawda na pieniądze z odszkodowania czasami trzeba poczekać  kilkanaście miesięcy, ale na pewno będzie to dla zainteresowanych bardzo opłacalne zadośćuczynienie.

Odszkodowania za linie wysokiego napięcia – co warto wiedzieć ?

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 10Nie bez przyczyny mieszkania i domy położone w bardzo bliskiej odległości do linii wysokiego napięcia są zdecydowanie tańsze – mają bowiem negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dyskomfort związany z zamieszkiwaniem w takim sąsiedztwie jest związany  z występowaniem pola elektromagnetycznego. Częste bóle głowy i pojawiające się lęki to tylko niektóre dolegliwości, na jakie skarżą się mieszkańcy, nad których domami przebiega linia wysokiego napięcia.  Czy w związku z tym dochodzenie odszkodowania za linie wysokiego napięcia biegnące nad naszym domem, a właściwie dachem ma szanse powodzenia?

Odszkodowania za linie wysokiego napięcia – jak dochodzić swoich praw?

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 11W polskim prawie nie istnieje co prawda żaden przepis, który wprost gwarantowałby uzyskanie roszczeń z tytułu  linii wysokiego napięcia biegnących nad naszym domem lub w bardzo bliskiej od niego odległości. Każda sprawa jest indywidualna i tak należy do niej podchodzić. Nie jesteśmy jednak całkowicie pozbawieni ochrony prawnej. Możemy domagać się odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego regulujących zasady korzystania z własności nieruchomości. Warto zwrócić uwagę na kodeksową definicję prawa własności nieruchomości, z której wynika, że rozciąga się ono także ponad powierzchnią działki. To oznacza, że jako właściciele nieruchomości, możemy korzystać z działki i powierzchni znajdującej się nad nią z wyłączeniem innych osób. Jeśli nasze prawo własności zostanie naruszone przez kogokolwiek, możemy wystąpić z żądaniem zaprzestania jego naruszania. Jeśli to okaże się bezskuteczne, kolejnym krokiem będzie domagania się odszkodowania za to naruszenie.  Niekoniecznie musimy występować na drogę sądową, chyba, że będzie to konieczne z uwagi na odmowę dobrowolnej zapłaty odszkodowania.

Główną jednak drogą jaka utrwaliła się w ciągu ostatnich lat jest dochodzenia takich roszczeń w oparciu o uzyskanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu na drodze sądowej. W przypadku gdy sprawa nie jest możliwa do pozytywnego rozstrzygnięcia przed sądem i lepiej nie iść tą ścieżką jej procesowania z uwagi na fakt utrwalonego niekorzystnie orzecznictwa prawnego w danej sprawie to wtedy istnieje jeszcze możliwość procesowania jej przed organami administracyjnymi, o ile sprawa spełni określone warunki. Tryb administracyjny jest korzystniejszy dla Klientów pod względem kosztów, które są znacznie mniejsze.

W przypadku wytoczenia powództwa o zapłatę odszkodowania za linie wysokiego napięcia , musimy liczyć się z tym, że będziemy musieli przed sądem udowodnić szkodę, jaka została nam wyrządzona. Szkodą może być  obniżenie wartości nieruchomości, której prawdopodobnie nie będziemy w stanie sprzedać z uwagi na ingerencję linii WN.

Między teorią a praktyką – linia energetyczna na działce

Kwestia dochodzenia roszczeń nie zawsze jest prosta, ale w przypadku zaistniałych problemów warto zawalczyć o swoje prawa. Gdy podejmą Państwo tę decyzję, kolejnym krokiem może być kontakt ze specjalistami, którzy przeprocesowali minimum kilkanaście spraw w obszarze wspomnianej legislacji. Posiadamy obszerną wiedzę w przedmiotowym temacie, dlatego potrafimy stwierdzić, czy konkretna linia energetyczna na działce pozwoli na uzyskanie z tytułu jej posadowienia określonego roszczenia. Z tym dość wąskim tematycznie, ale bardzo obszernym prawnie zagadnieniem mierzymy się z sukcesami od ponad 9 lat. Każdego roku podejmujemy się dziesiątek nowych spraw, w każdą wkładając maksimum zaangażowania. Dzięki temu posiadamy nie tylko odpowiednie kompetencje teoretyczne, ale także znaczne kwalifikacje praktyczne, które pozwalają nam jak najlepiej zatroszczyć się o Państwa sprawy na każdym etapie ich prowadzenia.

O liniach średniego napięcia nad działką rozmawiamy w zrozumiały sposób

Pełnię swojej wiedzy oraz umiejętności pokazujemy w trakcie rozpraw sądowych lub poprzedzających je spotkań dotyczących zawarcia ugody. W kontaktach z naszymi Klientami stawiamy na język dostosowany do osób niefunkcjonujących na co dzień w branży prawniczej czy też energetycznej. W efekcie linia średniego napięcia nad działką oraz rozmowy o niej stają się zagadnieniem zrozumiałym dla naszych zleceniodawców. Do tej kwestii podchodzimy bardzo poważnie, bo chcemy, żeby każda osoba, która się u nas pojawi, czuła się komfortowo. Wiele pozytywnie zakończonych spraw udowadnia, że obrana przez nas ścieżka jest skuteczna, dlatego mogą nam Państwo zaufać, że sprawy nam powierzone zostaną prowadzone w oparciu o najwyższe obecnie obowiązujące merytoryczne standardy bazujące na doświadczeniu, które zdobyliśmy w ciągu ostatniej dekady. Z pełną swobodą poruszamy się po sprawach dotyczących m.in. wynagrodzenia za służebność przesyłu czy też odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu. Zapraszamy.