Loading...
Odszkodowania za MPZP 2020-10-23T15:09:47+00:00

Odszkodowania za MPZP

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku, gmina ma prawo swobodnie kształtować zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego  nieruchomości położonych na jej terenie. Każda zmiana planu zagospodarowania wpływa na wartość Nieruchomości.

W przypadku niekorzystnej zmiany, właściciel lub użytkownik wieczysty może uzyskać odszkodowanie od gminy kiedy korzystanie z Nieruchomości lub z jej części stało się niemożliwe lub ograniczone w pewnym zakresie co spowodowało obniżenie wartości gruntu.

Wysokość odszkodowania na jakie może liczyć właściciel może przekraczać wysokość uszczerbku w wartości nieruchomości. Ma to miejsce w przypadku, gdy właściciel, nie wiedząc o planach gminy dotyczących zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, ponosił nakłady w celu realizacji inwestycji, która stała się niemożliwa do wykonania wskutek poczynionej zmiany w planie zagospodarowania.

Formularz kontaktowy

    Image