• biuro@nihil-obstat.pl
  • 22 302 32 09 lub 506 939 532 lub 660 381 043

Nasze Usługi

Służebność Przesyłu

Służebność przesyłu może powstać w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a właścicielem sieci władn

Odnawialne Źródła Energii

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie naszych Klientów na bezpieczeństwo energetyczne podpisaliśmy umowy z największym

Reprywatyzacja

Mianem „reprywatyzacji” określane jest zadośćuczynienie za pozbawienie danej osoby prawa własności, które w rzeczyw

Windykacja

Nihil Obstat Sp. z o.o. specjalizuje się w windykacji należności; w tym bardzo skomplikowanej, której inne podmioty na ry

Obsługa prawna firm

Zajmujemy się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki. Profesjonalny i

Fundusze Unijne PROW

Oferujemy kompleksową pomoc dla firm i osób prywatnych w procedurze aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego

Blog Prawny

Grunty Warszawskie – Odszkodowania

W orzecznictwie sądowym dotyczącym odszkodowań związanych z gruntami warszawskimi już od jakiegoś czasu toczy się dyskusja, czy na wysokość odszkodowania (w tych sprawach w których odszkodowania można dochodzić) wpływ winna mieć okoliczność, że nieruchomość, która bezprawnie nie została oddana w użytkowanie wieczyste, zostałaby prawdopodobnie w późniejszym czasie wywłaszczona. Innymi słowy chodzi o sytuację, w której

Read More

Decyzja nadzorcza ministra a termin przedawnienia roszczenia odszkodowawczego

Bardzo często bywa tak, że aby w ogóle rozpocząć dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych, należy w pierwszej kolejności podważyć ten akt administracyjny, którego wydanie przesądziło przed laty o przejściu nieruchomości na własność Skarbu Państwa (tak jest np. w wielu sprawach dotyczących tzw. gruntów warszawskich). Celowi temu służy wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. Jest to szczególny środek

Read More

Przejęcie przez Skarb Państwa majątków opuszczonych

W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej funkcjonowało wiele aktów prawnych, na podstawie których prywatne dotąd nieruchomości mogły zostać przejęte przez Skarb Państwa. Jednym z takich aktów był dekret z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich, który obowiązywał przez blisko 40 lat – od dnia 19 kwietnia 1946 roku aż do dnia 31

Read More

Sama budowa to za mało – czyli kiedy rozpoczyna się posiadanie służebności

  W sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych niezwykle duże znaczenie ma prawidłowe ustalenie momentu, w którym przedsiębiorca uzyskał posiadanie służebności przesyłu (a przed dniem 3 sierpnia 2008 roku – służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu). Dlaczego jest to aż tak istotne? Powody są dwa. Po pierwsze, to właśnie od tej chwili rozpoczyna swój bieg termin

Read More

Kryteria obliczania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

  Z przepisu art. 3052 k.c. wynika, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być „odpowiednie”. Jest to oczywiście zwrot niedookreślony, oznaczający, że wysokość tego wynagrodzenia powinna być za każdym razem dostosowywana do okoliczności konkretnej sprawy. Kodeks cywilny nie wymienia żadnych kryteriów, jakimi należy się kierować przy obliczaniu wynagrodzenia. Być może za jakiś czas ulegnie

Read More

Zasiedzenie służebności przesyłu – urządzenie widoczne czy „widoczne”?

  Od dnia 3 sierpnia 2008 roku właściciel nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przesyłowe (np. linia energetyczna, gazociąg, wodociąg itd.), może domagać się od przedsiębiorcy zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Nie we wszystkich przypadkach jednak roszczenie takie okaże się zasadne. W szczególności, przeszkoda do uwzględnienia żądania właściciela nieruchomości powstanie w

Read More

Skontaktuj się z nami !