• biuro@nihil-obstat.pl
  • 22-302-32-09 lub 506-939-532

Nasze Usługi

Służebność Przesyłu

Służebność przesyłu może powstać w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a właścicielem sieci władna

Odnawialne Źródła Energii

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie naszych Klientów na bezpieczeństwo energetyczne podpisaliśmy umowy z największym

Reprywatyzacja

Mianem „reprywatyzacji” określane jest zadośćuczynienie za pozbawienie danej osoby prawa własności, które w rzeczyw

Windykacja

Nihil Obstat Sp. z o.o. specjalizuje się w windykacji należności; w tym bardzo skomplikowanej, której inne podmioty na ry

Obsługa prawna firm

Zajmujemy się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki. Profesjonalny i

Fundusze Unijne PROW

Oferujemy kompleksową pomoc dla firm i osób prywatnych w procedurze aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego

Blog Prawny

Bieg przedawnienia roszczeń o odszkodowania w sprawach dotyczących gruntów warszawskich

Istnieje szansa, że już w najbliższym czasie w orzecznictwie Sądu Najwyższego nastąpi korzystny zwrot dla osób dochodzących swych prawa w sprawach dotyczących tzw. gruntów warszawskich. Będzie on możliwy, jeżeli Sąd Najwyższy wyda uchwałę w sprawie zagadnienia prawnego przekazanego mu do rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. akt III CZP 14/16. Na wstępie przypomnienia wymaga, że na

Read More

Grunty warszawskie – co mogę dzisiaj zrobić?

     Problematyka gruntów warszawskich cechuje się dużą odrębnością w stosunku do innych przypadków wywłaszczeń i nacjonalizacji.      Często zdarza się przy tym, że wiadomo iż w rodzinie nieruchomości położone w Warszawie podpadały pod tak zwany dekret Bieruta, ale nie wiadomo czy obecnie da się coś jeszcze zrobić. Innymi słowy nie wiadomo czy i jak można dochodzić roszczeń

Read More

Sama budowa to za mało – czyli kiedy rozpoczyna się posiadanie służebności

       W sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych niezwykle duże znaczenie ma prawidłowe ustalenie momentu, w którym przedsiębiorca uzyskał posiadanie służebności przesyłu (a przed dniem 3 sierpnia 2008 roku – służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu). Dlaczego jest to aż tak istotne? Powody są dwa. Po pierwsze, to właśnie od tej chwili rozpoczyna swój bieg termin

Read More

Wynagrodzenie za służebność przesyłu wolne od podatku

     W dniu 4 października 2014 roku zaczął obowiązywać przepis art. 21 pkt 120a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego. Począwszy od tej daty nie ulega już zatem wątpliwości, że właściciel nieruchomości ustanawiający służebność przesyłu

Read More

Rola biegłych w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu

     Z przepisów Kodeksu cywilnego o służebności przesyłu wynika, że w pierwszej kolejności strony (tj. właściciel nieruchomości i przedsiębiorca, którego własność stanowią urządzenia zlokalizowane na tej nieruchomości) powinny spróbować ustanowić taką służebności w sposób dobrowolny, czyli po prostu „dogadać się” i zawrzeć w tym przedmiocie stosownej umowy. Umowa taka powinna określać wzajemne prawa i obowiązki stron,

Read More

Sąd kontra biegły

     Prawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia – czy to w zamian za ustanowienie służebności przesyłu, czy to z tytułu bezumownego korzystanie z nieruchomości – niewątpliwie wymaga wiadomości specjalnych, niedostępnych zarówno dla stron, jak i dla sądu rozpoznającego sprawę. Stąd też w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych sądy chętnie posiłkują się opiniami biegłych, a poglądy wyrażane w tych opiniach

Read More

Skontaktuj się z nami !