Loading...

BLOG

1 06, 2016

Wynagrodzenie za służebność przesyłu wolne od podatku

2022-02-04T13:06:28+00:00 0 komentarzy

Wynagrodzenie za służebność przesyłu wolne od podatku W dniu 4 października 2014 roku zaczął obowiązywać przepis art. 21 pkt 120a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego. Począwszy od tej [...]

14 04, 2016

Służebność przesyłu wynagrodzenie – kryteria obliczania

2022-03-22T14:01:25+00:00 0 komentarzy

Z przepisu art. 3052 k.c. wynika, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być „odpowiednie”. Jest to oczywiście zwrot niedookreślony, oznaczający, że wysokość tego wynagrodzenia powinna być za każdym razem dostosowywana do okoliczności konkretnej sprawy. Kodeks cywilny nie wymienia żadnych kryteriów, jakimi należy się kierować przy obliczaniu wynagrodzenia. Być może [...]

1 02, 2016

Sama budowa to za mało – czyli kiedy rozpoczyna się posiadanie służebności

2022-02-04T13:06:35+00:00 0 komentarzy

W sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych niezwykle duże znaczenie ma prawidłowe ustalenie momentu, w którym przedsiębiorca uzyskał posiadanie służebności przesyłu (a przed dniem 3 sierpnia 2008 roku – służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu). Dlaczego jest to aż tak istotne? Powody są dwa. Po pierwsze, to właśnie od tej chwili [...]

1 01, 2016

Dobra wiara przedsiębiorstwa państwowego w dniu 5 grudnia 1990 roku

2022-02-04T13:06:44+00:00 1 Comment

Dobra wiara przedsiębiorstwa państwowego w dniu 5 grudnia 1990 roku Dzisiejszy wpis poświęcam problemowi, z jakim bardzo często można spotkać się w sprawach, w których urządzenia przesyłowe zostały w przeszłości wybudowane przez przedsiębiorstwo państwowe na nieruchomości państwowej. Mianowicie, chodzi o to, czy przedsiębiorca podnoszący po latach zarzut zasiedzenia służebności przesyłu [...]