Reprywatyzacja Warszawa 2018-11-22T18:44:29+00:00

Reprywatyzacja Warszawa

Mianem „reprywatyzacji” określane jest zadośćuczynienie za pozbawienie danej osoby prawa własności, które w rzeczywistości sprowadza się do realizacji przysługującego prawa do odszkodowania. Jako proces reprywatyzacja rozpoczyna się w następstwie wprowadzonych w życie aktów prawnych, mocą których prywatni właściciele zostali pozbawieni swojej własności. W latach 1944-1962 w Polsce rządzonej przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Krajową Radę Narodową została wydana duża liczba  rozporządzeń, ustaw i dekretów, określanych obecnie jako akty nacjonalizacyjne, na podstawie których własność prywatna przeszła we władanie państwa.

W naszej codziennej praktyce zajmujemy się wszystkimi rodzajami spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności doradzamy w sprawach z zakresu:

 • gruntów warszawskich tzw. dekretu ,,Bieruta”
 • reformy rolnej
 • nacjonalizacji lasów,
 • majątków opuszczonych i porzuconych,
 • zarządu państwowego (tymczasowego),
 • nacjonalizacji przemysłu,
 • mienia zabużańskiego,
 • nieruchomości kościelnych,
 • reaktywacji przedwojennych spółek, którym przysługiwały prawa do nieruchomości,
 • wywłaszczeń,
 • a także we wszystkich innych sprawach dotyczących nieruchomości przejętych przez państwo po II wojnie światowej, niezależnie od istnienia lub rodzaju podstawy prawnej takiego przejęcia.

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych prawników sprawia, iż potrafimy już po wstępnych dokumentach otrzymanych od Klienta ocenić możliwość wygrania procesu, nie wpędzając w niepotrzebne przyszłe koszta naszych Klientów.

Zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszych usług, gdyż wartość odszkodowawcza utraconych nieruchomości najczęściej osiąga wysokie zadośćuczynienia pieniężne.

Reprywatyzacja w Warszawie

W Warszawie od wielu miesięcy ludność żyje aferą reprywatyzacyjną. Polega ona na tym, iż przedwojenni właściciele nieruchomości mogą domagać się zwrotu należących do nich nieruchomości, natomiast wykorzystują to naciągacze, którzy kupują roszczenia do takich przedwojennych kamienic za symboliczną kwotę, a następnie wyrzucają mieszkańców na bruk i czerpią z takich nieruchomości spore zyski finansowe. O takich działaniach zrobiło się ostatnio bardzo głośna, dlatego rząd postanowił powołać specjalną komisję, która stara się rozwikłać zagadkę związaną z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Wiele spraw udało się już pozytywnie rozwiązać, dzięki czemu oszustwa wyszły na jaw, ale wciąż wielu mieszkańców wyrzuconych na bruk nie odzyskało swoich mieszkań, licząc na sprawiedliwość przed polskim sądem. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie sprawiedliwość może jednak zatriumfować, dlatego większość osób jest dobrej myśli.

Reprywatyzacja Warszawa – przejęcie kamienicy i sprzedaż na wolnym rynku

Osoby kupujące roszczenia do przedwojennych kamienic kupują je, a następnie sprzedają je za miliony złotych na wolnym rynku. Wtedy też osoba kupująca taką kamienicę może zrobić z nią co zechce. Wszystko jednak opiera się w dużej mierze na sfałszowanych dokumentach, ponieważ coraz głośniej jest o przypadkach, w których kamienica przejmowana jest np. przez 135-letnie osoby, które od dawna nie żyją. Jest to bardzo poważny problem, dlatego polski rząd niezwykle poważnie podchodzi do takiej sprawy. Komisja weryfikacyjna ma dokładnie zbadać wszystkie procesy związane z przejęciem przedwojennych kamienic, a więc zbadać to, czy doszło do tego zgodnie z prawem, czy też zostały złamane jakieś przepisy. Wobec nieuczciwych osób zastosowane mają być surowe kary, co w wielu przypadkach już się ziściło. W aferę zamieszany jest też wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, który piastował to stanowisko w 2013 roku – Jakub Rudnicki. W wyniku reprywatyzacji jego rodzice odkupili jedną z takich kamienic przy użyciu wyżej wspomnianych roszczeń.

Każda sprawa zostanie dokładnie zbadana

Polskie społeczeństwo może jednak spać spokojnie, ponieważ Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro zapowiedział, że każda z tych spraw zostanie dokładnie zbadana, a pokrzywdzone osoby na pewno zostaną odpowiednio potraktowane i zwrócone zostanie im to, co zostało im zabrane. Osoby winne zostaną bezwzględnie ukarane, co będzie przykładem na to, że na takie sytuacje nie ma przyzwolenie, czy to w Warszawie, czy też w innych polskich miastach, dlatego ma to być pewnego rodzaju przestroga dla nieuczciwych urzędników, polityków oraz zwykłych ludzi, którzy dorobili się dużych pieniędzy na nieszczęściu uczciwie żyjących w przedwojennych kamienicach ludzi. Reprywatyzacja Warszawa z pewnością zostanie dogłębnie zbadana, a wiele spraw jest już w toku.