Odszkodowania za Słupy Energetyczne na polu 2019-04-09T15:16:26+00:00

Odszkodowania za Słupy Energetyczne na polu

Rolnicy często nie mają możliwości w pełni korzystać z posiadanych nieruchomości w wyniku stojących słupów energetycznych. Jest to wciąż częste zjawisko, a wiele gruntów od lat zmaga się z nieuregulowaną sytuacją. W jakich przypadkach można domagać się odszkodowania za słupy energetyczne na polu i jak to zrobić?

Jeśli słup energetyczny stoi na danej działce należy przeprowadzić analizę, która określi nam szanse powodzenia sprawy wraz z oszacowaniem potencjalnego roszczenia. Przed skierowaniem sprawy do analizy należy sprawdzić trzeci dział księgi wieczystej. Znajdziemy tam informacje, czy na danym gruncie została ustanowiona służebność, która zezwala firmie energetycznej na umiejscowienie słupa. Ustanowiona służebność oznacza, że odszkodowanie za słup energetyczny nie będzie przysługiwać.

Odszkodowania za Słupy Energetyczne na polu – na co warto zwrócić uwagę

Jeśli w księdze wieczystej nie ma zawartej informacji o służebności należy zwrócić się do Kancelarii Nihil Obstat Sp. z o.o.  która wyjaśni czy w sprawie możliwe jest uzyskanie odszkodowania.

O odszkodowanie można ubiegać się polubownie lub na drodze sądowej bądź postępowania administracyjnego. W pierwszej kolejności zamierzamy rozwiązać sprawę polubownie, zwracając się do przedsiębiorstwa energetycznego o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. Na podstawie dokumentów tj. odpis z KW, mapa zasadnicza z naniesioną linią przesyłową, wypis z rejestru gruntów, kopii aktu notarialnego wnioskujemy o przyznanie odszkodowania oraz ustalenie służebności.

Jeśli przedsiębiorstwo przesyłowe odrzuci możliwość zawarcia ugody a uzyskane dokumenty potwierdzą, że obowiązujące orzecznictwo prawne daje możliwość uzyskania roszczenia na drodze sądowej lub administracyjnej to kierujemy taką sprawę za zgodą Klienta do jednego z dwu wymienionych postępowań.  Sąd ustala  wysokość odszkodowania na podstawie dowodu z opinii biegłego

Przed rozpoczęciem starań o odszkodowanie, dobrze jest dokładnie przyjrzeć się sytuacji oraz dostępnym dokumentom. Duże znaczenie mają okoliczności oraz całokształt sprawy.