Odszkodowania za Słupy Energetyczne na polu 2018-09-08T14:06:50+00:00

Odszkodowania za Słupy Energetyczne na polu

Rolnicy często nie mają możliwości w pełni korzystać z posiadanych ziem w wyniku stojących słupów energetycznych. Jest to wciąż częste zjawisko, a wiele gruntów od lat zmaga się z nieuregulowaną sytuacją. W jakich przypadkach można domagać się odszkodowania za słupy energetyczne na polu i jak to zrobić?

Jeśli słup energetyczny stoi na danej działce w sposób bezprawny, to można ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu. Aby ustalić, czy rzeczywiście słup nie powinien stać w danym miejscu należy sprawdzić trzeci dział księgi wieczystej. Znajdziemy tam informacje, czy na danym gruncie została ustanowiona służebność, która zezwala firmie energetycznej na umiejscowienie słupa. Ustanowiona służebność oznacza, że odszkodowanie za słup energetyczny nie będzie przysługiwać.

Odszkodowania za Słupy Energetyczne na polu – na co warto zwrócić uwagę

Jeśli w księdze wieczystej nie ma zawartej informacji o służebności należy zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego o przedstawienie dokumentu, który wyjaśni, na jakiej podstawie grunt został zajęty. Może to być na przykład decyzja administracyjna lub zgoda właściciela gruntu. Jeśli przedsiębiorstwo nie przedstawi odpowiedniego dokumentu, to wtedy właściciel ma prawo domagać się odszkodowania za bezprawnie postawiony słup energetyczny.

O odszkodowanie można ubiegać się poprzez dwie drogi – polubownie lub na drodze sądowej. Jeśli zamierzamy rozwiązać sprawę polubownie, w pierwszej kolejności należy zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego. Można wysłać dokumenty wnioskujące o przyznanie odszkodowania oraz ustalenie służebności gruntu. Często jednak taka droga rozwiązania problemu okazuje się nieskuteczna. W takim wypadku pozostaje tylko opcja wystąpienia do sądu.

Aby złożyć pozew w sądzie konieczna będzie mapa z zaznaczeniem linii energetycznej oraz aktualny odpis z księgi wieczystej. Do tych dokumentów należy dołączyć wniosek o odszkodowanie za bezprawne zajęcie oraz korzystanie z gruntu. Sąd oprócz przyznania odszkodowania powinien ustalić odpłatną służebność.

Sąd ustala również wysokość odszkodowania na podstawie dowodu z opinii biegłego. Na wielkość odszkodowania wpływają takie czynniki jak obszar zajętego gruntu, czy jego rodzaj oraz klasa.

Przed rozpoczęciem starań o odszkodowanie, dobrze jest dokładnie przyjrzeć się sytuacji oraz dostępnym dokumentom. Duże znaczenie mają okoliczności oraz całokształt sprawy. Przedsiębiorstwa energetyczne bronią się, często podając argument np. zasiedzenia przez 20 lub 30 lat. Największe szanse na uzyskanie działki mają właściciele, których grunty są zajęte przez okres około 10 lat.