Loading...
Służebność przesyłu 2021-08-24T11:58:18+00:00

Służebność Przesyłu

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 1Szukasz pomocy z zakresu służebności przesyłu? Dobrze trafiłeś – jesteśmy jedną z najdłużej działających firm prawniczych w Polsce, specjalizującą się w tej dziedzinie prawa. O jak najlepsze warunki dla naszych Klientów dba wyspecjalizowany zespół prawny mający doświadczenie w prowadzeniu spraw ze wszystkimi przedsiębiorcami przesyłowymi, począwszy od właścicieli linii elektrycznych, a kończąc na właścicielach wodociągów, ropociągów czy linii gazowych.

Pomożemy Państwu między innymi:

  • ocenić możliwość prowadzenia sprawy,
  • oszacować wysokość roszczenia,
  • określić zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości,
  • uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu,
  • uzyskać odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (10 lat dla osób fizycznych oraz 3 lat dla osób prawnych)

Coraz częściej prowadzone przez nas sprawy kończymy z sukcesem na etapie procesu negocjacji – w postępowaniu przedsądowym, czyli tzw. ugodzie, co niewątpliwie stanowi potwierdzenie i gwarancję skutecznego dochodzenia przez nas należności.

Służebność przesyłu – kiedy należy się rekompensata?

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 2Właściciel gruntu, przez którego nieruchomość przebiega infrastruktura sieci energetycznej, kanalizacyjnej, gazowej, może mieć prawo ubiegania się o odszkodowanie. Bezprawne korzystanie z terenu, należącego do osoby prywatnej, wiążące się z umieszczeniem przesyłu prądu, gazu lub wody, oznacza umiejscowienie w obrębie działki linii energetycznych, słupów energetycznych, gazociągów, sieci kanalizacyjnych, transformatorów, wież triangulacyjnych, rozdzielni. Grunt budowlany, rolny, itd., przez który przebiegają sieci, znacznie traci na swojej wartości, ulega obniżeniu jakość jego eksploatacji, związana z koniecznością zachowania pasa technicznego (eksploatacyjnego), którego szerokość waha się najczęściej pomiędzy 3 a 35 metrami, w zależności od rodzaju sieci, przebiegającej przez działkę. W miarę wzrostu napięcia przy przesyle prądu elektrycznego, pas eksploatacyjny powinien być szerszy.

Służebność przesyłu odszkodowanie czy wynagrodzenie?

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 3Formą  rekompensaty finansowej z tytułu służebności przesyłu dla właścicieli obciążonych nieruchomości jest wynagrodzenie. Według przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008 r. w prawie polskim ustanowiono instytucję służebności przesyłu, z uregulowaniami względem sytuacji przedsiębiorców i właścicieli gruntów. Przepisy określają zakres rodzaju przesyłu urządzeń nadziemnych i podziemnych służących przesyłowi prądu, transportujących gaz, wodę, parę. Wynagrodzenie za służebność przesyłu przysługuje od momentu podpisania umowy przedsiębiorstwa z właścicielem gruntu.

Jaka wysokość odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu?

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 4W zależności od indywidualnie określonych czynników ustala się wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu. Takimi czynnikami wpływającymi na kwotę roszczenia najczęściej jest napięcie lub ciśnienie danego przesyłu, lokalizacja nieruchomości, sposób przebiegu linii przez działkę oraz bieżące orzecznictwo prawne dla przechodzącego urządzenia przesyłowego. Wnioski składane przez właścicieli gruntów o rozpatrzenie sprawy pod kątem przyznania im zadośćuczynienia powinny być skonsultowane z  ekspertem, który potwierdzi ich zasadność, czyli oceni realną szansę uzyskania roszczenia.

Odszkodowania za Słupy Energetyczne na polu

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 5Rolnicy często nie mają możliwości w pełni korzystać z posiadanych pól uprawnych w wyniku stojących słupów energetycznych. Jest to wciąż częste zjawisko, a wiele gruntów od lat zmaga się z nieuregulowaną sytuacją. W jakich przypadkach można domagać się odszkodowania za słupy energetyczne na polu i jak to zrobić?

Jeśli słup energetyczny stoi na danej działce należy przeprowadzić analizę, która określi nam szanse powodzenia sprawy wraz z oszacowaniem potencjalnego roszczenia. Przed skierowaniem sprawy do analizy należy sprawdzić trzeci dział księgi wieczystej. Znajdziemy tam informacje, czy na danym gruncie została ustanowiona służebność, która zezwala firmie energetycznej na umiejscowienie słupa. Ustanowiona służebność oznacza, że odszkodowanie za słup energetyczny nie będzie przysługiwać.

Odszkodowania za Słupy Energetyczne na polu – na co warto zwrócić uwagę

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 6Jeśli w księdze wieczystej nie ma zawartej informacji o służebności należy zwrócić się do Kancelarii Nihil Obstat Sp. z o.o.  która wyjaśni czy w sprawie możliwe jest uzyskanie odszkodowania.

O odszkodowanie można ubiegać się polubownie lub na drodze sądowej bądź postępowania administracyjnego. W pierwszej kolejności zamierzamy rozwiązać sprawę polubownie, zwracając się do przedsiębiorstwa energetycznego o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. Na podstawie wymaganych przez Przedsiębiorstwa Przesyłowe dokumentów tj. odpis z KW, mapa zasadnicza z naniesioną linią przesyłową, wypis z rejestru gruntów, kopii aktu notarialnego wnioskujemy o przyznanie odszkodowania oraz ustalenie służebności.

Jeśli przedsiębiorstwo przesyłowe odrzuci możliwość zawarcia ugody a uzyskane dokumenty potwierdzą, że obowiązujące orzecznictwo prawne daje możliwość uzyskania roszczenia na drodze sądowej lub administracyjnej to kierujemy taką sprawę za zgodą Klienta do jednego z dwu wymienionych postępowań.  Sąd ustala  wysokość odszkodowania na podstawie dowodu z opinii biegłego

Przed rozpoczęciem starań o odszkodowanie, dobrze jest dokładnie przyjrzeć się sprawie. Duże znaczenie mają okoliczności oraz całokształt sprawy.

Odszkodowania za słupy energetyczne na prywatnej posesji

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 7Posiadanie prywatnej posesji to bardzo duża wygoda dla wielu osób. Wiadomo, że na swojej działce można z powodzeniem wybudować dom, jednak czasami właściciele posesji mają spore problemy, chodzi tutaj mianowicie o pojawiające się na nich słupy energetyczne lub inne urządzenia przesyłowe. Warto zwrócić uwagę, że same przebiegające przez działkę linię energetyczne bez umiejscowionych słupów, również dają możliwość uzyskania roszczenia. Jest to uciążliwe doświadczenie dla wielu osób, jednak można sobie w dzisiejszych czasach udanie z tym radzić. Należy wtedy postarać się o pomoc dobrego adwokata, który pomoże zainteresowanym wywalczyć odszkodowania za słupy energetyczne na prywatnej posesji. Sądy do dobrze przeanalizowanych uprzednio wniosków odnoszą się  pozytywnie. Oczywiście odszkodowania są bardzo zróżnicowane i przeważnie wynoszą od  kilku tysięcy  do kilkuset tysięcy złotych. Sprawy potrafią się od siebie znacząco różnić.

Słupy na działce niezgodnie z prawem?

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 8Jeśli słupy znajdują się na działce właściciela bez żadnej podstawy prawnej to z całą pewnością można występować o takie odszkodowania. Warto potraktować to poważnie, gdyż w ten sposób ma się szanse na odzyskanie poniesionych strat finansowych. Wiadomo, że słupy energetyczne pojawiające się na działkach powodują, że wartość takich posesji jest mniejsza dla ewentualnych kupców, ponieważ zdecydowanie jest wtedy trudniej o budowę wymarzonego domu lub istniejąca infrastruktura przesyłowa w sposób istotny ogranicza możliwości korzystania z działki. Widać więc, że nie można pozostawić sprawy samej sobie, a warto skierować wniosek  o  odszkodowanie przeciwko zakładowi przesyłowemu. Jest  szansa  że taki wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i po pewnym czasie będzie można oczekiwać   pieniężnej rekompensaty, jeśli oczywiście wniosek był poparty konkretną analizą i argumentami.

Polubowne załatwienie sprawy

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 9Bardzo istotną informacją dla właścicieli posesji jest to, że sprawę można  załatwić z zakładem energetycznym polubownie. Istnieje  szansa, że zakład przychylnie odniesie się do takiej propozycji, ponieważ wyda wtedy  mniej pieniędzy niż w przypadku skierowania sprawy do sądu w której to będzie musiał ponieść koszty prowadzenia sprawy. Warto znaleźć  doświadczoną Kancelarię specjalizującą się w prowadzeniu takich spraw, która złoży odpowiedni wniosek  w imieniu swojego klienta. Co prawda na pieniądze z odszkodowania czasami trzeba poczekać  kilkanaście miesięcy, ale na pewno będzie to dla zainteresowanych bardzo opłacalne zadośćuczynienie.

Odszkodowania za linie wysokiego napięcia – co warto wiedzieć ?

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 10Nie bez przyczyny mieszkania i domy położone niedaleko linii wysokiego napięcia są zdecydowanie tańsze – mają bowiem negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dyskomfort związany z zamieszkiwaniem w takim sąsiedztwie jest związany  z występowaniem pola elektromagnetycznego. Częste bóle głowy i pojawiające się lęki to tylko niektóre dolegliwości, na jakie skarżą się mieszkańcy, nad których domami przebiega linia wysokiego napięcia. Naukowo potwierdzono również zwiększone ryzyko zachorowań na chorobę Alzheimera u osób narażonych na długotrwały kontakt z polem elektromagnetyczny. Czy w związku z tym dochodzenie odszkodowania za linie wysokiego napięcia biegnące nad naszą działką ma szanse powodzenia?

Odszkodowania za linie wysokiego napięcia – jak dochodzić swoich praw?

Odszkodowania za słupy i linie energetyczne wysokiego napięcia, gazociąg 11W polskim prawie nie istnieje co prawda żaden przepis, który wprost przewidywałby możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu  linii wysokiego napięcia biegnących nad działką. Nie jesteśmy jednak całkowicie pozbawieni ochrony prawnej. Możemy domagać się odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego regulujących zasady korzystania z własności nieruchomości. Warto zwrócić uwagę na kodeksową definicję prawa własności nieruchomości, z której wynika, że rozciąga się ono także ponad powierzchnią działki. To oznacza, że jako właściciele nieruchomości, możemy korzystać z działki i powierzchni znajdującej się nad nią z wyłączeniem innych osób. Jeśli nasze prawo własności zostanie naruszone przez kogokolwiek, możemy wystąpić z żądaniem zaprzestania jego naruszania. Jeśli to okaże się bezskuteczne, kolejnym krokiem będzie domagania się odszkodowania za to naruszenie. W związku z powyższym możemy domagać się od właściciela linii wysokiego napięcia zapłaty stosownej kwoty, która zrekompensuje nam nasza szkodę. Niekoniecznie musimy występować na drogę sądową, chyba, że będzie to konieczne z uwagi na odmowę dobrowolnej zapłaty odszkodowania.

W przypadku wytoczenia powództwa o zapłatę odszkodowania za linie wysokiego napięcia , musimy liczyć się z tym, że będziemy musieli przed sądem udowodnić szkodę, jaka została nam wyrządzona. Szkodą może być  obniżenie wartości nieruchomości, której prawdopodobnie nie będziemy w stanie sprzedać z uwagi na ingerencję linii WN. Duże nadzieje na dodatkowy zarobek daje także  wyrok Sądu Najwyższego, w którym to sąd uznał, że właściciele działek, przez które przebiegają linie wysokiego napięcia powstałe nawet przed 1990 r., wciąż mogą się ubiegać o ustanowienie służebności przesyłu i wypłatę z tego tytułu wynagrodzenia.