Loading...
Służebność przesyłu – stare 2023-07-18T06:33:24+00:00

Human Resources

Służebność przesyłu – kiedy należy się rekompensata?

Właściciel gruntu, przez który przebiega instalacja sieci energetycznej, kanalizacyjnej, gazowej, powstała bez formalnego zapytania o zgodę na przesył w obrębie działki, ma prawo ubiegania się o odszkodowanie. Bezprawne korzystanie z terenu, należącego do osoby prywatnej, wiążące się z przesyłem prądu, gazu lub wody, oznacza umiejscowienie w obrębie działki słupów energetycznych, gazociągów, sieci kanalizacyjnych, transformatorów, wież triangulacyjnych, rozdzielni. Grunt budowlany lub rolny, przez który przebiegają sieci, znacznie traci swoją wartość, ulegając obniżeniu jakości eksploatacji, związanej z koniecznością zachowania pasa technicznego (eksploatacyjnego), którego szerokość waha się pomiędzy 3 a 35 metrami, w zależności od rodzaju sieci, przebiegającej przez działkę. W miarę wzrostu napięcia przy przesyle prądu elektrycznego, pas eksploatacyjny powinien być szerszy. Szczegółowymi informacjami na ten temat dysponują dokumenty planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu.

Służebność przesyłu odszkodowanie, czy wynagrodzenie?

W zależności od czasu rozpoczęcia przesyłu, zmienia się forma rekompensaty finansowej dla właściciela gruntu, przez który transmisja przechodzi. Jeśli czas rozpoczęcia przesyłu jest niezgodny z dniem podpisania umowy na przesył, oznacza to, że teren był używany bezprawnie. Okres wykorzystywania terenu dla przesyłu przed podpisaniem umowy z właścicielem jest czasem, za który można otrzymać odszkodowanie. Według przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008 r. w prawie polskim ustanowiono instytucję służebności przesyłu, z uregulowaniami względem sytuacji przedsiębiorców i właścicieli gruntów. Przepisy pozwalają zaznajomić się z zakresem rodzaju przesyłu, urządzeń nadziemnych elektroenergetycznych, służących przesyłowi prądu oraz podziemnych, transportujących gaz, wodę, parę. Wynagrodzenie za służebność przesyłu przysługuje od momentu podpisania umowy przedsiębiorstwa z właścicielem gruntu.

Jaka wysokość odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu?

W zależności od indywidualnie określonych czynników ustala się wysokość odszkodowania oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu. Im większe napięcie prądu, przebiegające przez działkę lub umiejscowienie w jej obrębie transformatora, znacznie utrudniających eksploatację gruntu, tym wyższego odszkodowania lub wynagrodzenia można dochodzić. Podobnie sytuacja wygląda w związku z przesyłem gazu, wody i pary. Wnioski, składane przez właścicieli gruntów o rozpatrzenie sprawy pod kątem przyznania zadośćuczynienia za przesył, muszą być skonsultowane z biegłym ekspertem, który potwierdzi informacje.