Loading...
Doradztwo prawne 2020-10-19T11:49:31+00:00

Służebność przesyłu

Szukasz pomocy z zakresu służebności przesyłu? Dobrze trafiłeś – jesteśmy jedną z najdłużej działających firm prawniczych w Polsce, specjalizującą się w tej dziedzinie prawa. Pierwszej sprawy podjęliśmy się w 2013 roku. O jak najlepsze warunki dla naszych Klientów dba wyspecjalizowany zespół prawników mających doświadczenie w prowadzeniu spraw ze wszystkimi przedsiębiorcami przesyłowymi, począwszy od właścicieli linii elektrycznych, a kończąc na właścicielach wodociągów, ropociągów czy linii gazowych.

Zajmujemy się sprawami pomiędzy przedsiębiorcami przesyłowymi a właścicielami nieruchomości (właścicielami działek, lub budynków na których takie urządzenia się znajdują lub są dopiero planowane)

Pomożemy Państwu między innymi:

– ocenić możliwość wygrania procesu, nie wpędzając w niepotrzebne koszty naszych Klientów,
– wyliczyć wysokość roszczenia,
– określić zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości,
– uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu,
– uzyskać odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (10 lat dla osób fizycznych oraz 3 lat dla osób prawnych).

Coraz częściej prowadzone przez nas sprawy kończymy już na etapie procesu negocjacji – na postępowaniu przedsądowym tzw. ugodzie, co niewątpliwie stanowi potwierdzenie skutecznego dochodzenia należności.

Reprywatyzacja

Mianem „reprywatyzacji” określane jest zadośćuczynienie za pozbawienie danej osoby prawa własności, które w rzeczywistości sprowadza się do realizacji przysługującego prawa do odszkodowania. Jako proces reprywatyzacja rozpoczyna się w następstwie wprowadzonych w życie aktów prawnych, mocą których prywatni właściciele zostali pozbawieni swojej własności. W latach 1944-1962 w Polsce rządzonej przez nielegalną władzę jaką był Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Krajowa Rada Narodowa wydane zostało mnóstwo rozporządzeń, ustaw i dekretów, określanych obecnie jako akty nacjonalizacyjne, na podstawie których własność prywatna przeszła we władanie państwa. W naszej codziennej praktyce zajmujemy się wszystkimi rodzajami spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności doradzamy w sprawach z zakresu:
– gruntów warszawskich tzw. dekretu ,,Bieruta”
– reformy rolnej
– nacjonalizacji lasów,
– majątków opuszczonych i porzuconych,
– zarządu państwowego (tymczasowego),
– nacjonalizacji przemysłu,
– mienia zabużańskiego,
– nieruchomości kościelnych,
– reaktywacji przedwojennych spółek, którym przysługiwały prawa do nieruchomości,
– wywłaszczeń,
– a także we wszystkich innych sprawach dotyczących nieruchomości przejętych przez państwopo II wojnie światowej, niezależnie od istnienia lub rodzaju podstawy prawnej takiego przejęcia.

Ponad 13-letnie doświadczenie naszych prawników, sprawia iż potrafimy już po wstępnych dokumentach otrzymanych od Klienta ocenić możliwość wygrania procesu, nie wpędzając w niepotrzebne koszty naszych Klientów.

Zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszych usług, gdyż wartość odszkodowawcza utraconych nieruchomości najczęściej osiąga milionowe zadośćuczynienia.

Odszkodowania za MPZP

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku, gmina ma prawo swobodnie kształtować zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych na jej terenie. Każda zmiana planu zagospodarowania wpływa na wartość Nieruchomości.

W przypadku niekorzystnej zmiany właściciel lub użytkownik wieczysty może uzyskać odszkodowanie od gminy kiedy korzystanie z Nieruchomości lub z jej części stało się niemożliwe lub ograniczone w pewnym zakresie. Wysokość odszkodowania na jakie może liczyć właściciel może przekraczać wysokość uszczerbku w wartości nieruchomości.

Ma to miejsce w przypadku, gdy właściciel, nie wiedząc o planach gminy dotyczących zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, ponosił nakłady w celu realizacji inwestycji, która stała się niemożliwa do wykonania wskutek poczynionej zmiany w planie zagospodarowania.