Wrzesień 2017

Rola biegłych w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu

2021-10-20T06:04:40+00:00

Z przepisów Kodeksu cywilnego o służebności przesyłu wynika, że w pierwszej kolejności strony (tj. właściciel nieruchomości i przedsiębiorca, którego własność stanowią urządzenia zlokalizowane na tej nieruchomości) powinny spróbować ustanowić taką służebności w sposób dobrowolny, czyli po prostu „dogadać się” i zawrzeć w tym przedmiocie stosowną umowę. Umowa taka powinna określać [...]