Kwiecień 2016

Kryteria obliczania wynagrodzenia za służebność przesyłu

2021-09-27T08:13:06+00:00

Kryteria obliczania wynagrodzenia za służebność przesyłu Z przepisu art. 3052 k.c. wynika, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być „odpowiednie”. Jest to oczywiście zwrot niedookreślony, oznaczający, że wysokość tego wynagrodzenia powinna być za każdym razem dostosowywana do okoliczności konkretnej sprawy. Kodeks cywilny nie wymienia żadnych kryteriów, jakimi należy się [...]