Kwiecień 2016

Kryteria obliczania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

2019-03-08T17:47:31+00:00 Służebność przesyłu|

Kryteria obliczania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu Z przepisu art. 3052 k.c. wynika, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno być „odpowiednie”. Jest to oczywiście zwrot niedookreślony, oznaczający, że wysokość tego wynagrodzenia powinna być za każdym razem dostosowywana do okoliczności konkretnej sprawy. Kodeks cywilny nie wymienia żadnych kryteriów, jakimi należy [...]