Odszkodowania za linie wysokiego napięcia 2019-02-23T13:47:56+00:00

Odszkodowania za linie wysokiego napięcia – co warto wiedzieć ?

Nie bez przyczyny mieszkania i domy położone niedaleko linii wysokiego napięcia są zdecydowanie tańsze – mają bowiem negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dyskomfort związany z zamieszkiwaniem w takim sąsiedztwie jest związany  z występowaniem pola elektromagnetycznego. Częste bóle głowy i pojawiające się lęki to tylko niektóre dolegliwości, na jakie skarżą się mieszkańcy, nad których domami przebiega linia wysokiego napięcia. Naukowo potwierdzono również zwiększone ryzyko zachorowań na chorobę Alzheimera u osób narażonych na długotrwały kontakt z polem elektromagnetyczny. Czy w związku z tym dochodzenie odszkodowania za linie wysokiego napięcia biegnące nad naszą działką ma szanse powodzenia?

Odszkodowania za linie wysokiego napięcia – jak dochodzić swoich praw?

W polskim prawie nie istnieje co prawda żaden przepis, który wprost przewidywałby możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu linii wysokiego napięcia biegnących nad naszą działką. Nie jesteśmy jednak całkowicie pozbawieni ochrony prawnej. Możemy domagać się odszkodowania na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego regulujących zasady korzystania z własności nieruchomości. Warto zwrócić uwagę na kodeksową definicję prawa własności nieruchomości, z której wynika, że rozciąga się ono także ponad powierzchnią działki. To oznacza, że jako właściciele nieruchomości, możemy korzystać z działki i powierzchni znajdującej się nad nią z wyłączeniem innych osób. Jeśli nasze prawo własności zostanie naruszone przez kogokolwiek, możemy wystąpić z żądaniem zaprzestania jego naruszania. Jeśli to okaże się bezskuteczne, kolejnym krokiem będzie domagania się odszkodowania za to naruszenie. W związku z powyższym możemy domagać się od właściciela linii wysokiego napięcia zapłaty stosownej kwoty, która zrekompensuje nam nasza szkodę. Niekoniecznie musimy występować na drogę sądową, chyba, że będzie to konieczne z uwagi na odmowę dobrowolnej zapłaty odszkodowania.

W przypadku wytoczenia powództwa o zapłatę odszkodowania za linie wysokiego napięcia , musimy liczyć się z tym, że będziemy musieli przed sądem udowodnić szkodę, jaka została nam wyrządzona. Szkodą może być nie tylko pogorszenie naszego stanu zdrowia, ale także obniżenie wartości nieruchomości, której prawdopodobnie nie będziemy w stanie sprzedać z uwagi na nieciekawe sąsiedztwo. Duże nadzieje na dodatkowy zarobek daje także najnowszy wyrok Sądu Najwyższego z czerwca tego roku, w którym to są uznał, że właściciele działek, przez które przebiegają linie wysokiego napięcia powstałe nawet przed 1990 r., wciąż mogą się ubiegać o ustanowienie służebności przesyłu i wypłatę z tego tytuły wynagrodzenia. Jak widać, dochodzenie swoich praw wcale nie musi być trudne.