Loading...
Reprywatyzacja 2017-11-03T11:33:32+00:00

Reprywatyzacja

Mianem „reprywatyzacji” określane jest zadośćuczynienie za pozbawienie danej osoby prawa własności, które w rzeczywistości sprowadza się do realizacji przysługującego prawa do odszkodowania. Jako proces reprywatyzacja rozpoczyna się w następstwie wprowadzonych w życie aktów prawnych, mocą których prywatni właściciele zostali pozbawieni swojej własności. W latach 1944-1962 w Polsce rządzonej przez nielegalną władzę jaką był Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Krajowa Rada Narodowa wydane zostało mnóstwo rozporządzeń, ustaw i dekretów, określanych obecnie jako akty nacjonalizacyjne, na podstawie których własność prywatna przeszła we władanie państwa. W naszej codziennej praktyce zajmujemy się wszystkimi rodzajami spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności doradzamy w sprawach z zakresu:
– gruntów warszawskich tzw. dekretu ,,Bieruta”
– reformy rolnej
– nacjonalizacji lasów,
– majątków opuszczonych i porzuconych,
– zarządu państwowego (tymczasowego),
– nacjonalizacji przemysłu,
– mienia zabużańskiego,
– nieruchomości kościelnych,
– reaktywacji przedwojennych spółek, którym przysługiwały prawa do nieruchomości,
– wywłaszczeń,
– a także we wszystkich innych sprawach dotyczących nieruchomości przejętych przez państwopo II wojnie światowej, niezależnie od istnienia lub rodzaju podstawy prawnej takiego przejęcia.

Ponad 13-letnie doświadczenie naszych prawników, sprawia iż potrafimy już po wstępnych dokumentach otrzymanych od Klienta ocenić możliwość wygrania procesu, nie wpędzając w niepotrzebne koszty naszych Klientów.

Zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszych usług, gdyż wartość odszkodowawcza utraconych nieruchomości najczęściej osiąga milionowe zadośćuczynienia.