Dekret Bieruta 2018-02-19T19:21:42+00:00

Dekret Bieruta

Dekret Bieruta jest bardzo ważnym dokumentem w polskim państwie, ponieważ ustanowiony został on już po II wojnie światowej. Prezydentem Krajowej Rady Narodowej był wtedy Bolesław Bierut, który ustanowił wyżej wspomniany dekret. Znajdowały się w nim zapisy mówiące o tym, że wszystkie grunty należące przed wojną do Warszawy staną się własnością gminy miasta stołecznego Warszawa. Taki dokument wszedł w życie i od tej pory zaczęto postępować zgodnie z zapisami, które można było w nim znaleźć. Dzięki temu właśnie dekretowi politycy chcieli jak najszybciej odbudować zniszczoną Warszawę. Miało to na celu przede wszystkim odbudowę zrujnowanych dzielnic, które zostały zrównane z ziemią. W praktyce okazało się to być z biegiem czasu dość trudne przedsięwzięcie, ale sam zamysł w tamtych czasach był uznawany za niezwykle korzystny.

Krytyka dekretu

Znaleźli się jednak i tacy, którzy byli przeciwko takiemu dekretowi, w czym było bardzo dużo racji. Przede wszystkim spory były o zniszczone dzielnice, ponieważ nie każda dzielnica była jednakowo zniszczona, czego nie uwzględniał dekret. Poza tym zdaniem wielu obywateli naruszono tym samym zasadę własności, a więc łamano niejako prawo, lecz Bierut za bardzo nie przejmował się takimi opiniami i realizował swój plan, co wychodziło mu w praktyce naprawdę dobrze. Dekret był jednak niejako zachętą do nieuczciwych działań urzędników oraz obywateli przy przejmowaniu poszczególnych działek, w wyniku czego zrodziła się tzw. afera reprywatyzacyjna, która trwa do dziś w mieście Warszawa. W wyniku tej afery przedwojenne kamienice nie trafiły do pierwotnych właścicieli, a nieuczciwe osoby na podstawie zdobytych za drobne pieniądze roszczeń do takich kamienic mogły je przejąć, a następnie sprzedać za bardzo duże pieniądze, nie bacząc na mieszkających tam ludzi.

Wypłata odszkodowań

Z biegiem upływu lat Dekret Bieruta uważany jest za bardzo niekorzystny dla losów Polski, ponieważ afera reprywatyzacyjna pochłonęła z budżetu miasta Warszawy wiele milionów złotych. Nie jest wcale powiedziane, że w najbliższym czasie nie będą wypłacane kolejnym osobom dalsze odszkodowania, za ich krzywdy oraz za nieuczciwe postępowanie wobec nich. Działa obecnie specjalna komisja weryfikacyjna, która bada proces przejmowania poszczególnych nieruchomości, a jak wiadomo wiele takich przejęć odbyło się całkowicie niezgodnie z prawem. Dekret sam w sobie nie był złym pomysłem, jednak zabrakło w nim pewnych uściśleń, przez co dochodziło do różnego rodzaju matactw na tle finansowym, nad którymi bardzo trudno było zapanować. Przez to właśnie budżet miasta Warszawa na tym ucierpiał i wiele wskazuje na to, że będzie cierpiał dalej, ponieważ na pewno kilka odszkodowań zostanie jeszcze poszkodowanym wypłaconych.